Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Педагогика - Вплив позитивних емоцій на розуміння навчального матеріалу дітьми молодшого шкільного віку

Вплив позитивних емоцій на розуміння навчального матеріалу дітьми молодшого шкільного віку Педагогика . Курсовая

  • Тема: Вплив позитивних емоцій на розуміння навчального матеріалу дітьми молодшого шкільного віку
  • Автор: Leonitiya
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Педагогика
  • Страниц: 45
  • Год сдачи: 2002
  • ВУЗ, город: РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  • Цена(руб.): 1500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

При проведенні уроків для кращого сприйняття учнями вчителя необхідно враховувати вікові особливості їх психіки. Крім того, важливим є процес адаптації до школи, якщо говорити про дітей шести-семи літнього віку. Для покращення сприйняття вчителя, він повинен заохотити дитину цікавим поясненням, будь то гра, цікаві ілюстрації чи цікаве пояснення. Особливістю сприйняття молодшими школярами вчителя є те, що в молодшому шкільному для багатьох учнів особа вчителя є авторитетом. Виходячи з цього вчитель повинен викликати інтерес у учня, що призведе до кращого сприйняття викладеної учбової інформації. Також вчитель повинен усвідомлювати всю відповідальність покладену на нього і перш за все самому бути прикладом.

Важливим аспектом є індивідуальний підхід до дитини і вивчення комунікативних особливостей її психіки, рівня розумового розвитку, типу темпераменту і поведінки, індивідуального різновиду сприйняття оточуючого, рівень сформованості готовності до навчання. Вивчаючи особистість дитини індивідуально, визначаючи труднощі, що в неї виникають вчитель повинен розробити індивідуальний підхід до кожної дитини, щоб дитина довіряла і розкривалась перед вчителем. При проведенні уроку вчитель повинен включити увагу кожного учня окремо. Для привертання уваги доцільно використовувати цікаві ігри, пояснювати матеріал за допомогою яскравих ілюстрацій, малюнків, заохочувати дитину і включати в гру. Основними видами діяльності для дитини продовжують залишатися гра, малювання, конструювання . Тільки так вчитель може досягти повного сприйняття його учнем. Тривала напруга будь-якої уваги до навчальних дій утрудняє і стомлює дитину. В умовах навчальної діяльності дитину варто підводити до розуміння того, що це зовсім інша діяльність, чим гра, і вона пред'являє до неї дійсні, серйозні вимоги, щоб вона навчився реально змінювати саму себе, а не символічно, "несправді".

На особливостях поведінки учня відображається також атмосфера, що створена батьками удома. Тому важливим є проведення виховної роботи з дитиною як вчителем, так і батьками. Але це є тонким процесом, ні в якому разі не можна викликати у дитини почуття неповноцінності, ставлячи у приклад більші досягнення інших. Роботу з дитиною потрібно проводити так, щоб у неї не зникла зацікавленість до навчання і всіляко заохочувати її успіхи у навчанні.

При виникненні деяких задач дитина намагається вирішити їх, реально приміряючи і пробуючи, але вона ж може вирішувати задачі в умі. Вона уявляє собі реальну ситуацію і як би діє в ній у своїй уяві. Таке мислення, у якому рішення задачі відбувається в результаті внутрішніх дій з образами, називається наочно-образним. Образне мислення - основний вид мислення в молодшому шкільному віці.

Відсутність систематичності знань, недостатній розвиток понять приводить до того, що в мисленні дитини панує логіка сприйняття.

Дитина попадає в залежність від того, що вона бачить у кожен новий момент зміни предметів. Однак у початкових класах дитина вже може думкою зіставляти окремі факти, поєднувати їх у цілісну картину і навіть формувати для себе абстрактні знання, віддалені від прямих джерел. завдання, що вона ставить перед дитиною. Для їхньої ефективності потрібно, щоб вони були внутрішньо прийняті дитиною, від чого залежить зміст завдання для неї.

Зовнішні виховні впливи сприяють формуванню сприйняття молодшими школярами вчителя, виробленні позитивних рис характеру і моральних якостей тільки за умови, якщо вони збуджують в учнів позитивне внутрішнє відношення і стимулюють їхнє власне прагнення до морального розвитку.

Содержание

Вступ.

1. Вікові особливості молодшого школяра, що впливають на процес розуміння навчального матеріалу.

Особливості учбової діяльності.

Розвиток пізнавальних процесів.

Вплив вчення на розвиток особистості.

Розвиток емоційної сфери в молодшому шкільному віці.

Надмірна активність школярів.

Гумор і емоційний розвиток.

Особливості міжособистісної взаємодії молодшого школяра з дорослими.

2. Вплив процесу розвитку особистості на особливості

сприйняття учнем вчителя і розуміння навчального матеріалу.

3. Емоційне стимулювання підвищення рівня

сприйняття учнями вчителя.

Організаційний етап.

Когнітивний та заключний етапи.

4. Характеристика впливу позитивних емоцій на сприйняття навчального матеріалу молодшим школярем.

5. Дослідження процесу сприйняття учнями вчителя

в початковій школі .

а) опис методики.

б) аналіз результатів спостереження.

6. Порівняльний аналіз ефективності при засвоєнні навчального матеріалу

уроку-діалогу і уроку-монологу.

6.1. Опис методики.

6.2. Результати порівняльного аналізу.

6.3. Висновки і рекомендації.

Висновок.

Список використаної літератури.

Додаток 1.

Гістограма 1.

Гістограма 2.

Гістограма 3.

Литература

Список використаної літератури:1. Азбука нравственного воспитания/ Под ред. И. А. Каирова, О. С. Богдановой. М.: Просвещение, 1975;

2. Артюхова И. С. Ценности и воспитание// Педагогика, 1999, №4.;

3. Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности. М.: 1976;

4. Болдырев Н. И. Методика воспитательной работы в школе. 2-е изд. М., 1979;

5. Бондаревская Е. В. Нравственное воспитание учащихся в условиях реализации школьной реформы: Учеб. пособие. Ростов-на-Дону: РГПИ, 1986;

6. Виноградова Н. Д. Привычка основа нравственного воспитания// Педагогика, 1997, №5;

7. Вицлак Г. Оценка поведения и характеристика учащегося: Кн. для учителя: Пер. с нем. М.: Просвещение, 1986;

8. Гавриловец К. В., Казимирская И. И. Нравственно-эстетическое воспитние школьников: Кн. для учителя. 2-е изд., доп. и перераб. Минск: Нар. асвета, 1988;

9. Галузинский В. М. Индивидуальный подход в воспитании учащихся. Киев: Радянська школа, 1982;

10. Зосимовский А. В. Нравственное воспитание и учитель в условиях социальных перемен// Педагогика, 1998, №7;

11. Кузнецова Л. В. Гармоническое развитие личности младшего школьника: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1988;

12. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975;

13. Леонтьев А. Н. Потребности и мотивы деятельности// Психология/ Под ред. А. А. Смирнова и др. М.: 1962;

14. Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИФК и ФПК 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 1999;

15. Немов Р. С. Психология. В трех книгах. Кн. 1.: Общие основы психологии. М.: Владос, 2000;

16. Немов Р. С. Психология. В трех книгах. Кн. 2.: Психология образования. М.: Владос, 2000;

17. Нравственное воспитание личности школьника/ Под ред. Колдунова Я. И. Калуга, 1969;

18. Нравственное развитие младшего школьника в процессе воспитания/ Под ред. Каирова И. А., Богдановой О. С. М.: Педагогика, 1979;

19. Педагогика/ Под ред. Бабанского Ю. К М.: Просвещение, 1983;

20. Педагогика: Учеб. пособие для педучилищ/ С. П. Баранов, Л. Р. Болотина, Т. В. Воликова, В. А. Сластенин. М.: Просвещение, 1981;

21. Педагогика/ Под ред. Э. Т. Малиночки. М.: Краснодар, 1992;

22. Педагогика школы/ Под ред. Г. И. Щукиной. М.: Просвещение, 1977;

23. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий. М.: 1981;

24. Подласый П. И. Педагогика: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. М.: Просвещение, 1996;

25. Проблемы педагогического стимулирования и методологии исследований истории советской школы/ Под ред. З. И. Равкина. Йошкар-Ола: 1972;

26. Психология и педагогика/ Под ред. Радугина А. А. М.: Центр, 1997;

27. Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика. СПб.: Питер, 2000;

28. Сенько В. Г. Воспитание у младших школьников норм поведения (Работа с трудными детьми). Минск: Народная асвета, 1976;

29. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика. Уч. пособие для студентов педвузов. М.: Школа-пресс, 1998;

30. Трофимова Н. М. Нравственны ориентиры младшего школьника// Педагогика, 1997, №6;

31. Формирование личности: проблемы комплексного подхода в процессе воспитания школьника/ Под ред. Г. Н. Филонова. М.: Педагогика, 1983;

32. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. М.: Просвещение, 1991;

33. Харламов И. Ф. Нравственное воспитание школьников: Пособие для классных руководителей. М.: Просвещение, 1983;

34. Харламов И. Ф. Педагогика: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1990;

35. Штольц Х., Рудольф Р. Как воспитывать нравственное поведение?: Кн. для учителя: Пер. с нем. М.: Просвещение, 1986;

Яновская М. Г. Эмоциональные аспекты нравственного воспитания: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1998

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Формирование исследовательских навыков старшеклассников на уроках литературы 1500
Организация эстетического воспитания подростков в профессиональном лицее 1500
Методика изучения логарифмической функции в средней школе 1500
Совместное преподавание стереометрии и планиметрии в средней школе 1500
Использование метода проектного обучения в учебном предмете "Технология" 1500
Формирование сенсомоторных навыков у детей дошкольного возраста с легкой интеллектуальной недостаточностью, как основа восприятия окружающего мира 1500
Взаимодействие педагога с родителями для успешной адаптации детей раннего возраста к условия ДОУ(дошкольного образовательного учреждения) 1500
Личность педагога как объект исследования в России на рубеже 20-30х годов 20 века. 1500
Методика обучения решению уравнений младших школьников с использованием индивидуального подхода 1500
Коммуникативные игры в обучении диалогической речи на уроках английского языка в средней школе 1500

© 2010-2018, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.