Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Финансовый менеджмент, финансовая математика - Місце податків у економічній системі держави

Місце податків у економічній системі держави Финансовый менеджмент, финансовая математика . Реферат

  • Тема: Місце податків у економічній системі держави
  • Автор: Виктория
  • Тип работы: Реферат
  • Предмет: Финансовый менеджмент, финансовая математика
  • Страниц: 17
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: ДДФА
  • Цена(руб.): 300 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

1. РОЛЬ ПОДАТКІВ СЕРЕД ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Місце і роль податкової системи в структурі інструментів державного регулювання детермінується станом економічної системи та формами державного устрою. Теорія суспільного відтворення, що ґрунтувалася на доктрині К. Маркса, розглядала податки винятково як частку вартості товарів, яку необхідно анексіювати з метою відтворення суспільства. Історія довела, що приниження іманентне притаманного податкам регулятивного потенціалу було однією з серйозних помилок соціалістичних економік, саме тому в умовах перехідного процесу і постало завдання створити нову податкову систему. Разом з тим, зміна принципових підходів до оподаткування потребує відносно тривалого часу, і тому новітня історія розвитку податкової системи України не вільна від помилок і присутності елементів, що є наслідками минулої системи.
Сучасна податкова система - продукт тривалої еволюції, що не в останню чергу зумовлювалася змінами, які відбувалися в процесі трансформації ролі держави. Будучи продуктом держави, податки, податкові відносини і власне податкова система еволюціонували у міру змін природи, характеру, форм, ролі держави в суспільно-економічному розвитку. Останні становили об\'єктивні чинники її формування. Одночасно становлення податкової системи було невіддільним від дії суб\'єктивних факторів, значення яких вирішальною мірою зумовлене рівнем компромісу інтересів усіх суб\'єктів податкових відносин. І хоча з розвитком демократичних форм правління, порівняно з абсолютизмом, вплив суб\'єктивних факторів на формування процесів оподаткування не має визначального характеру, цей вплив залишається суттєвим. \"Не внаслідок теоретичних міркувань рухається фінансове життя, ні, воно складається під впливом інтересів груп...\".
Щодо змін, які вніс розвиток демократичних форм правління в оподаткування, то їх розуміють, насамперед, у появі в парламенті виняткового права на запровадження нових податків та визначення напрямів використання

Содержание

Місце податків у економічній системі держави

Литература


1. Андрущенко В.Л., Ляшенко Ю.І. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування // Фінанси України. - 2005.-№ 1. – С.36.
2. Захарін А.В. Удосконалення механізму податкового регулювання сталого економічного розвитку // Фінанси України. - 2005.-№ 2. – С.92.
3. Крисоватий А.І. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів // Фінанси України. - 2004.-№ 2. – С.109.
4. Мельник П. Деякі суперечності в розвитку податкової системи та шляхи їх подолання // Економіка України. – 2006. – № 7. – С.16–21.
5. Мельник П. Податкова система в структурі інструментів регулювання економіки // Економіст. – 2009. – № 6. – С. 38–42.
6. Мельник В.М. Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи // Фінанси України. – 2008. - № 11.- С. 11–17.
7. Мельник В.М., Мельничук Г.С. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні// Фінанси України. – 2008. - № 12. - С. 44–52.
8. Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Податкові трансформації та економічне зростання // Фінанси України. – 2008. - № 9. - С. 10–24.
9. Синчак В.П. Ретроспектива податкових принципів у контексті сучасних наукових підходів // Фінанси України. – 2008. - № 2. – С.98.
10. Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки // Фінанси України (укр.).- 2006.- № 9.- C.65-82.


Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.