Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Логика - Логика

Логика Логика . Контрольная

  • Тема: Логика
  • Автор: Елена
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Логика
  • Страниц: 15
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: МГУ
  • Цена(руб.): 150 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

3.Аксіома силогізму

Найбільш розповсюдженою і важливою формою опосередкованого умовиводу з простих атрибутивних суджень виступає простий категоричний силогізм (від грец. syllogismos — умовивід, виведення).
Простим категоричним силогізмом називається умовивід про зв\'язок 2-х кратних термінів на підставі знання їхнього зв\'язку із середнім терміном. Він називається простим саме тому, що складається усього з двох засновків, особливим чином зв\'язаних між собою, і висновку.
До аксіом силогізму відносяться правила силогізму.
Загальні правила простого категоричного силогізму. Побудова простого категоричного силогізму підкоряється ряду загальних правил, без дотримання яких навіть із істинних посилок не можна з логічною необхідністю одержати істинний висновок. Усього таких правил сім: три з них — це правила термінів, а чотири — правила засновків.
Правило термінів:
1. У силогізмі повинні бути тільки три терміни (S, Р і М).
Порушення цього правила веде до логічної помилки, що називається «quaternio terminorum» («учетверіння термінів»). Так, якщо в нас є два судження з різним змістом, не пов\'язані середнім терміном, то висновки зробити не можна. Наприклад, з того, що «Собака бігає по дворі», а «Кішка сидить на заборі», ніякого висновку не вийде. Тут у наявності чотири різних терміни — два суб\'єкти і два предикати. Середнього терміна, що пов\'язував би обидва судження, немає.
2. Середній термін повинний бути розподілений хоча б в одному з засновків. Якщо це правило порушується, то зв\'язок між більшим і меншим термінами буде невизначеним. Виходить, і висновок з засновків не може випливати з логічною необхідністю.

Усі художники (Р) тонко відчувають природу (М).
Петров (S) тонко відчуває природу (М).
Отже, Петров (S) — художник (Р).
Висновок невизначений, тому що Петров може і не бути художником. Причина невизначеності в тім, що середній термін (М), який стоїть на місці предиката й у більшому, і меншому засновку, не розподілений, тому що обидва вони стверджувальні, а в стверджувальних судженнях предикат, як правило, не розподілений.
3.Якщо більший чи менший терміни не розподілені у засновку, то вони не можуть бути розподілені й у висновку. Наприклад:
Усі підручники (М) корисні (Р).
Усі підручники (М) — книги (S).
Отже, деякі книги (S) корисні (Р).
Суть у тім, що суб\'єкт висновку («книги»), який стоїть на місці предикату в меншому засновку, не розподілений, тому що ця посилка стверджувальна, а в стверджувальних судженнях предикат, як правило, не розподілений. Тому він не може бути узятий у всьому обсязі й у висновку.
4. Якщо один із засновків є судженням заперечним або частковим, то і висновок буде судженням заперечним або частковим
Жоден терорист не зважає на права людини
Особи, що захватили літак – терористи
Особи, що захватили літак, не зважали на права людини
Правила засновків
1. З двох заперечних засновків визначеного висновку зробити не можна. Хоча б один з засновків повинен бути ствердним судженням.
Наприклад:
Скло (М) не проводить електрики (Р).
Гума (S) — не скло (М).
Отже, гума (S) проводить електрику (Р).
Висновок помилковий. Якщо ж замість «гуми» підставити, наприклад, «залізо», то він виявиться вірним. У чому причина невизначеності висновку?
У тім, що при негативних засновках середній термін не може пов\'язати суб\'єкт і предикат.
2. Якщо один із засновків заперечний, то і висновок буде заперечним. Наприклад:
Усякий злочин (Р) є правопорушення (М).
Моральний вчинок (S) не є правопорушення (М).
Отже, моральний вчинок (S) не є злочин (Р).
3. З двох часткових засновків визначеного висновку зробити не можна. Хоча б один із засновків повинен бути загальним судженням.
Наприклад:
Деякі депутати Держдуми (М) — юристи (Р).
Деякі артисти (S) — депутати Держдуми (М).
Якщо один з засновків частковий, то і висновок буде частковим, наприклад:
Деякі пенсіонери (Р) — працюючі (М).
Усі працюючі (М) одержують заробітну плату (S).
Отже, деякі яки отримують заробітну плату (S) — пенсіонери (Р).
Фігури і модуси простого категоричного силогізму
Простий категоричний силогізм має свої різновиди, що називаються фігурами силогізму. Вони розрізняються положенням середнього терміну (М) у засновках. Таких фігур чотири.
I II III IV
М Р Р М М Р Р М

S М S M M S M S
. Фігури силогізму
1.Перша фігура характеризується тим, що середній термін стоїть на місці суб\'єкта у більшому засновку і на місці предиката – у меншому. Наведемо відповідний приклад:
Усі птиці (М) мають крила (Р).
Орел (S) птиця (М).
Отже, орел (S) має крила (Р).
2.В другій фігурі середній термін стоїть на місці предиката у більшому і меншому засновку.
Всі юристи (Р) знають логіку (М).
Павлов (S) не знає логіки (М)
Павлов (S) не юрист (Р)

Содержание

ПЛАН

1. Логіка предмет, функції і та практичне значення 4
2. Види суджень по типу сполучників………………………..............................6
3. Аксіома силогізму …………………………………………………………......8
Задачі...………………………………………………………………...................13
Література..............................................................................................................15


Литература


Література

1.Афанасьєв, В.Ф. Логіка Текст / В.Ф. Афанасьєв. – М.: Наука, 2001-230 с.
2.Берков, В.Ф. Логика Текст / В.Ф. Берков. – Минск: Тетра Системс, 2001.
– 217с.
3.Варго О.М. Логіка [Текст]: навч. посібник / В.О. Варго – Харків: «МСУ, Харків», 2009.-155 с. – Бібліогр.: с.146.-300 прим.
4.Войшвилло, Е.К. Понятие как форма мышления Текст / Е.К Войшвилло, М.: Владос, 2005. –138 с.
5.Гетманова, А.Д. Логика Текст: учеб. для студентов вузов
/А.Д. Гетманова. –М.: Омега - Л, 2007. – 416 с.
6.Горбатов, В.В. Логика / Текст: В.В Горбатов. – М.: МЭСИ, 2006. – 245с.


Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Контрольная работа 300
Контрольная по логике, вариант 10 630
Контрольная по логике. Оцените корректность дефиниций 700
Контрольная по логике (10 заданий) 1500
Установите отношение между простыми суждениями А и В с помощью таблицы истинности. К какому типу относится непосредственное умозаключение, посылкой которог 300
Контрольная по логике, вариант 9 900
9 заданий + тест по логике 1300
3 задания по логике 600
ДЕДУКТИВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 800
Логические операции над понятиями 800

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.