Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Технология машиностроения - Розробка конструкції та технології виготовлення конічного колеса конічного горизонтального редуктору з клинопасовим приводом

Розробка конструкції та технології виготовлення конічного колеса конічного горизонтального редуктору з клинопасовим приводом Технология машиностроения . Дипломная

  • Тема: Розробка конструкції та технології виготовлення конічного колеса конічного горизонтального редуктору з клинопасовим приводом
  • Автор: Таня
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Технология машиностроения
  • Страниц: 100
  • Год сдачи: 2010
  • ВУЗ, город: ДГТУ
  • Цена(руб.): 200 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

ВСТУП Машинобудування – одна з ведучих промисловостей народного господарства нашої країни. Вона виробляє машини, обладнання, апарати та прибори, а також продукцію оборонного значення. Науково-технічний прогрес в машинобудуванні в значній мірі визначає розвиток та удосконалення всього народного господарства країни. Важливими умовами прискорення науково-технічного прогресу є ріст продуктивності праці, підвищення ефективності суспільного виробництва та покращення якості виробництва. Удосконалення технологічних методів виготовлення машин має при цьому найбільше значення. Якість машин, надійність, довголіття та економічність при експлуатації залежить не тільки від удосконалення їх конструкції, але й від технології виробництва. Застосування прогресивних високоефективних методів обробки забезпечує високу точність та якість поверхонь деталей машин, ефективне використання сучасних автоматичних та потокових ліній електричних обчислюваних машин та іншої нової техніки. Важливою задачею машинобудування – є зміна структури виробництва з метою підвищення якості характеристик машин та обладнання. Особливе значення надається модернізації самого машинобудування, технічний рівень якого залежить від верстатобудування, приладобудування, електроніки. В умовах швидкого росту машинобудування це дає реальну базу під технічне переозброєння виробничої бази країни у відповідності з сучасними вимогами.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………………
1 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА………………………………………………..
1.1 Кінематичний розрахунок приводу…………………………………………..
1.1.1 Вибір електродвигуна………………………………………………...
1.1.2 Визначення обертаючих моментів на валах
та кінематичні розрахунки…………………………………………..
1.2 Розрахунок конічної передачі……………………………………………….
1.2.1 Вибір матеріалу деталей конічної передачі………………………..
1.2.2 Визначення допустимих контактних напружень
та напружень згину. …………………………………………………
1.2.3 Розрахунок параметрів конічної передачі………………………….
1.2.4 Розрахунок зусиль, що діють у зачепленні………………………....
1.2.5 Перевірка зубців коліс по напруженням згину
та контактним напруженням………………………...........................
1.3 Розрахунок параметрів деталі………………………………………………..
1.3.1 Орієнтовний розрахунок діаметру валу……………………………
1.3.2 Ескізна компоновка тихохідного валу ……………………………..
1.3.3 Проектний розрахунок тихохідного валу………………………….
1.4 Конструювання проектованої деталі……………………...............................
2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА…………………………………………………….
2.1 Вибір методу виготовлення заготовки………………………………………
2.2 Проектування заготовки …………………………………………………….
2.3 Вибір технологічних баз…………………………………………………….
2.4 Розробка маршруту виготовлення деталі. Вибір устаткування,
пристосувань та ріжучого інструменту
2.5. Розрахунок режимів різання………………………………………………
2.6 Розрахунок технічних норм часу…………………..………………………
3 РОЗРАХУНОК ВЕРСТАТНОГО ПРИСТОСУВАННЯ………………………..
ВИСНОВКИ…………………………………………………....................................
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………......................................
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………...

Литература


1. Детали машин. Проектирование: Справочное учебно-методическое пособие /
Л. В. Курмаз, А. Т. Скойбеда. - 2 - е изд., испр.: М.: Высш. шк., 2005. – 309с.: ил.
2. Конструирование узлов и деталей машин: Справочное учебно-методическое пособие / Л. В. Курмаз, О. Л. Курмаз. – М.: Высш. шк., 2007. – 455 с.: ил.
3. Курсовое проектирование деталей машин:Учеб. пособие для учащихся машиностр. специальностей техникумов / С. А. Чернавский, К. Н. Боков, И. М. Чернин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988.– 416 с.: ил.
4. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для техн. спец. вузов / П. Ф. Дунаев и О. П. Леликов – 5е изд., перераб. и доп. – М., Высш. шк. 1998, 447 с.: ил.
5. Расчеты деталей машин / И. М. Чернин, А. В. Кузьмин, Г. М. Ицкович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 1978. – 472 с.: ил.
6. Расчет и проектирование деталей машин: Учеб. пособие для техн. вузов /
Н. Ф. Киркач и Баласанян Р. А. – 3е изд., перераб. и доп – Х., Основа, 1991,
276 с .: схем.
7. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов / А. Ф Горбацевич, В. А Шкред - 4-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 1983. – 256 с., ил.
8. Штамповка на кривошипних горячештамповочных прессах и горизонтально-ковочных машинах / Под общ. ред. П. В. Камнева, А. П Атрошенко. – 3-е узд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1983.
9. Режимы резания металлов: Справочник. / Под ред. Ю.В. Барановского - 3-е изд., перераб. и доп. – М: Машиностроение, 1972. – 407 с.
10. Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х т. С74 Т.2 / Под ред.
А.. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – 4е изд., перераб. и доп. – М.:
Машиностроение, 1986, 496 с.: ил
11. Приспособления для металлореж. станков: Справочник А. К. Горошкин – 7е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1979, 301 с.: ил.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

© 2010-2018, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.