Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Технология машиностроения - Проект механічного цеху з розробкою дільниці по обробці деталей електродвигуна МГП-350

Проект механічного цеху з розробкою дільниці по обробці деталей електродвигуна МГП-350 Технология машиностроения . Дипломная

  • Тема: Проект механічного цеху з розробкою дільниці по обробці деталей електродвигуна МГП-350
  • Автор: Таня
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Технология машиностроения
  • Страниц: 200
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: ДГТУ
  • Цена(руб.): 250 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

У загальній частині зроблений аналіз технологічності конструкції щита, описана продукція базового підприємства й вплив на структуру технологічного процесу об\'єкта проектування, визначений тип виробництва.
У спеціальній частині складена маршрутна технологія обробки щита, розраховані міжопераційні припуски на обробку поверхонь деталі, зроблений розрахунок режимів різання, норм часу.
В конструкторській частині приведено описання та розрахунок верстатних пристосувань, ріжучого інструменту, контрольного пристосування та засобу автоматизації.
У розділі «Організаційна частина» розрахована кількість основних і
допоміжних робітників на дільниці та фонд заробітної плати працюючих, розрахована середньомісячна заробітна плата.
В економічній частині наведено розрахунок капітальних витрат, складено кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання, на обслуговування та керування дільницею, а також визначена калькуляція собівартості продукції, ціна річної продукції, річний прибуток та рентабельність виробництва.
В розділі охорони праці розроблено заходи щодо поліпшення умов праці на робочих місцях дільниць механічного цеху що розроблюється

Содержание

У загальній частині зроблений аналіз технологічності конструкції щита, описана продукція базового підприємства й вплив на структуру технологічного процесу об\'єкта проектування, визначений тип виробництва.
У спеціальній частині складена маршрутна технологія обробки щита, розраховані міжопераційні припуски на обробку поверхонь деталі, зроблений розрахунок режимів різання, норм часу.
В конструкторській частині приведено описання та розрахунок верстатних пристосувань, ріжучого інструменту, контрольного пристосування та засобу автоматизації.
У розділі «Організаційна частина» розрахована кількість основних і
допоміжних робітників на дільниці та фонд заробітної плати працюючих, розрахована середньомісячна заробітна плата.
В економічній частині наведено розрахунок капітальних витрат, складено кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання, на обслуговування та керування дільницею, а також визначена калькуляція собівартості продукції, ціна річної продукції, річний прибуток та рентабельність виробництва.
В розділі охорони праці розроблено заходи щодо поліпшення умов праці на робочих місцях дільниць механічного цеху що розроблюється

Литература

1. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: [Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн.:Выш. школа, 1983. – 256 с.,ил.
2. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /под ред. А.Г.Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:Машиностроение, 1985. - 656 с.,ил.
3. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /под ред. А.Г.Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:Машиностроение, 1985. - 496 с.,ил.
4. Егоров М.Е. Основы проектирования машиностороитльных заводов. Изд. 6-е, переработ. и доп.чебник для машиностроит. вузов. М., «Высш. школа», 1969. — 480 с.
5. Барановский Ю.В., Л.А. Брахман и др. Режимы резания металлов. Справочник. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1972. 407 с., ил.
6. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисціплини \"Проектування дільниць та цехів машинобудівного виробництва\" укл.: Завацький В. Л - Дніпродзержинськ ДДТУ, 2005 р., 46 с.
7. Станочные приспособления. Справочник. В2-х т. / Ред.совет: Б.Н Вардашкин (пред) и др. - М.: Машиностроение, 1984.- Т1 / Под ред. Б. Н Вардашкина, А. А. Шатилова, 1984. 592 с., ил.
8. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений: Учебник для вузов.– 2-е изд., перераб. и доп.–М.: Машиностроение, 1983. – 277 с., ил.
9. Шатин В.П и Шатин Ю.В. Справочник конструктора-инструменталь-щика. М., \"Машиностороение\", 1975. 456 с.10. Логин М.И. Транспортировка и переработка стружки. – М.: Машиностроение, 1968. – 96 с.
11. Методичні вказівки до розробки організаційної частини дипломних проектів технологічного характеру з серійним типом виробництва для студентів спеціальностей ТМ, МРВ, ТАП та ІВ. / Укладач Терехова І.В. - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2005. - 28 с.
12. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальностей 7.090202 «Технологія машинобудування», 7.090202.01 «Технологія автоматизованого виробництва», 7.090203 «Металорізальні верстати і системи», 7.090204 «Інструментальне виробництво» денної та заочної форм навчання / Укладачі: доц. Плахотнік О.О., ст. викл. Іщенко Л.В., - Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2009. – 22 с.
13. Конституція України. — Х, ТОВ «Одіссей», 2010—48 с.
Жидецкий В.Ц., Джигириев В.С., Мельников А.В. Основы охраны труда. Учебник. – Изд. 2-е доп. – Львов: Афиша. 2000 – 351 с

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Розробка конструкції та технології виготовлення конічного колеса конічного горизонтального редуктору з клинопасовим приводом 200

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.