Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Уголовное право - Методика розслідування незаконного виготовлення й збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів

Методика розслідування незаконного виготовлення й збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів Уголовное право . Дипломная

  • Тема: Методика розслідування незаконного виготовлення й збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів
  • Автор: Коренский Артем
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Уголовное право
  • Страниц: 90
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: Юридическая академия им. Я. Мудрого, Харьков
  • Цена(руб.): 2000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

3. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами, іншими службами органів внутрішніх справ, а також з компетентними органами іноземних держав у процесі боротьби з незаконним обігом наркотиків.
Ефективність розкриття, розслідування й запобігання злочинів у значній мірі залежить від успішності взаємодії слідчого з іншими учасниками цього процесу - оперативними співробітниками органа дізнання, інших служб правоохоронних органів, зі знаючими особами - фахівцями й експертами, а також контрольно-ревізійними органами, засобами масової інформації й ін. Ця взаємодія являє собою погоджену по цілям і завданням, силам, засобам, місцю й часу діяльність у процесі встановлення істини по кримінальній справі.

Содержание

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………..……3
1. Криміналістична характеристика незаконного виготовлення
й збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів……………………………………………………….10
2. Особливості організації розслідування злочинів на початковому
етапі…………………………………………………………...………………33
2.1. Особливості порушення кримінальної справи……………………...…33
2.2.Планування розслідування незаконного виготовлення
й збуту наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів у цілому………………………………………...…40
2.3. Планування окремих слідчих дій………………………………...…..…52
3. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та
іншими службами органів внутрішніх справ, а також
з компетентними органами іноземних держав, у
процесі боротьби з незаконним обігом наркотиків…………………..……66
Висновки…………………………………………………………………...…79
Список використаної літератури………………………………………..…..82

Литература

Список використаної літератури
Законодавство
1. Конституція України, Харків „ ФОЛІО”, 2005.- 45c.
2. Закон України „ Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів” № 60/95-ВР від 15. 02. 1995.
3. Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995.
4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02. 1992.
5. Закон України „ Про організаційно - правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993.
6. Закон України „ Про міліцію” від 20.12.1990.
7. Закон України « Про прокуратуру» від 05.11.1991.
8. Закон України « Про адвокатуру» від 19.12.1992.
9. Закон України « Про Службу безпеки України» від 25.03.1992.
10. Закон України « Про статус суддів» від 15.12.1992.
11. Закон України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві ” від 23.12.1993.
12. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993.
13. Закон України « Про судову експертизу» від 25.02.1994.
14. Закон України «Про звернення громадян»// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 47, ст.256)
15. Закон України «Про судоустрій України» від 07.02.2002.// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 29, ст.57)
16. Кримінально-процесуальний кодекс України// (Затверджений Законом від 28.12.60 ( 1000-05 )ВВР, 1961, N 2 ст. 15)
17. Кодекс України про адміністративні правопорушення //( Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122 ).
18. Кримінальний кодекс України//(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131 )
19. Митний кодекс України //(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288 )
20. Кримінально –виконавчий кодекс України// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 )
21. Кодекс адміністративного судочинства України// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446)
22. Резолюция 39/142 Генеральной Ассамблеи ООН «ДЕКЛАРАЦИЯ о борьбе против незаконного оборота наркотиков и злоупотребления наркотическими средствами» от 14 декабря 1984 г.
23. Постанова Кабінету Міністрів України „ Про Національне центральне бюро Інтерполу” №220 від 25.03.1993.
24. Постанова Кабінету Міністрів України „ Про затвердження Положення про Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров\'я України” №72 від 15.01.1996.
25. Постанова Кабінета Міністрів України № 6 від 3 січня 1996 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
26. Постанова Кабінета Міністрів України № 786 від 10 травня 1999 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню»
27. Постановление Кабинета Министров Украины « Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» №770 от 06.05.2000.
28. Постанова Кабінета Міністрів України № 106 від 7 лютого 2001 р. «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах»
29. Розпорядження Кабінету Міністрів України „ Про Концепцію реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки” №26-Р від 24.01.2002.
30. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 365 від 06.06.1995р. „ Про затвердження Настанови з організації та здійснення органами внутрішніх справ боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”
31. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, СБУ, Генеральної прокуратури України, Міністерства охорони здоров\'я України, Міністерства юстиції та Верховного Суду України №437 від 27.06.1995р. „Про затвердження Інструкції про порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використання яких у законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення”
32. Приказ Министерства внутренних дел Украины №547 от 14.08.1995г. « Об утверждении Инструкции о порядке проведения контролируемой поставки
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров».
Наказ Міністерства охорони здоров\'я України № 365 від 18.12.97 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України»
33. Наказ Міністерства охорони здоров\'я України №188 від 01.08.2000р. „ Про затвердження Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу”
34. Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998р. « Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз»
35. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1381 від 17.11.2003р. „Про вдосконалення діяльності штатних підрозділів дізнання Міністерства внутрішніх справ України”
36. Приказ Министерства внутренних дел Украины № 962 от 18.08.2004г. «Об утверждении Инструкции по организации работы органов внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров»
37. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 160 від 20.02.2006р. „Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України ”
38. Наказ Генеральної прокуратури України 24.01.2006 N 1/4 «Про затвердження Положення про організацію співпраці Генеральної прокуратури України з Верховною Радою України»
39. Наказ Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 7 від 23.03.98 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України»
40. Лист Міністерства внутрішніх справ України № 40/1-1066 від 19.07.2001
«Щодо отримання погодження МВС України на господарчу діяльність, яка пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
41. Лист Міністерства внутрішніх справ України № 40/2-1447 від 22.08.2004 «Про порядок отримання погодження МВС України на діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
Лист Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 27/6444 від 20.06.2002 «Щодо контролю препаратів»
42. Лист Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 27-01.01-26/1710 від 19. 08. 2005 «Щодо транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
43. Лист Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 27-01.01-06/1252 від 14. 06. 2005 «Щодо ввезення в Україну давальницької сировини, яка містить прекурсори»
44. Лист Державного фармакологічного центра МОЗ України N 5.12-276/А
від 16.01.2006 «Щодо питання ввезення субстанцій на територію України»
45. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26. 04. 2002 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»

Наукова література
46. Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи.- М.: Юрид. лит., 1988.- 176с.
47. Бандурка О.М., Акімов В.В., Волошин П.В., Левашов О.С., Чуб В.І. Наркотики: особлива небезпека / МВС України, Національний університет внутрішніх справ.- Х., 2001.- 212 с.
48. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення.- Х.: „ Основа”, 1996.- 398с.
49. Бараненко Б.І. Психологія оперативно- розшукової діяльності/ МВС України, ЛАВС ім. 10-річчя незалежності України.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003.- 272с.
50. Бараненко Б.И., Дидоренко Э.А. Методология теории и практики ОРД в современных условиях: проблемы и перспективы/МВД Украины, ЛАВД им. 10-летия независимости Украины,- Луганск: РИО ЛАВД, 2005.- 136с.
51. Даньшин І. Кримінологічне планування заходів протидії злочинності та її прогнозування// Вісник Академії правових наук України,-№ 4 ( 39), 2004.- с. 145- 152.
52. Доброрез І. Кримінологічні та правові підстави криміналізації незаконного обігу наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту// Вісник Академії правових наук України,-№ 4 ( 39), 2004.- с. 162-169.
53. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. - Х., 1998. - 340 с.
54. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч.посіб.-К.: Юрінком Інтер, 2004.- 576с.
55. Ковалкин А.А., Хруппа Н.С., Чубарев В.Л. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и предупреждению группового сбыта наркотических средств: Учеб. пособ.- К.:УАВД, 1993.- 112с.
56. Колодяжный В.А. Возбуждение уголовного дела: законодательство, проблемы теории и практики: Учеб. пособ.- Луганск: РИО ЛИВД.- 1997.- 164с.
57. Колодяжный В.А. Возбуждение уголовного дела: проблемы теории и практики: Монография.- Луганск: РИО ЛИВД.- 1999.- 148с.
58. Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка: Учеб. пособ.-К.: УАВД, 1993.- 80с.
59. Кузьмічов В., ЄвдокіменкоС. Нові види злочинної діяльності: їх аналіз// Право України ,- № 10.- 2000,- с. 110
60. Кузнецов Н.П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного
процесса России. - Воронеж, 1998.- 216с.
61. Лисиченко В.К., Шехавцов Р.М. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо- насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями/ МВС України, ЛАВС ім. 10-річчя незалежності України.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004.- 176с.
62. Лук\'янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Монографія.-К.:НАВСУ,- 2005.- 360с.
63. Малютін І.В. Проблеми дослідчої перевірки злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів/ Прокуратура. Людина. Держава,-№6,-2004.
64. Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу ( відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством.- К.: Кондор, 2004.- 214 с.
65. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: Законность и обеспечение прав граждан.- К.: Юринком Интер,-1999.- 472с.
66. Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні: кримінальне - правове дослідження: Автореферат дисертації.- К.: Юрид. наука, 1998.- 44с.
67. Никифорович И.А. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств: Автореферат диссертации.- Х.-1994.- 53с.
68. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми: Учеб. пособ.-К.: МАУП, 2004.- 228с.
69. Одерій О.В. Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів: Автореферат дисертації.- Х.- Університет внутрішніх справ, 1997.- 23с.
70. Омигов В.И. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и роль органов внутренних дел в ее осуществлении: Автореферат диссертации.- М., 1994.- 28с.
71. Пшеничний В.Г. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин// Вісник Верховного Суду України, №8( 60),-2005, с. 33-37.
72. Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса.- Луганск: РИО ЛАВД, 2004.- 600с.
73. Селиванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. Теорія. Історія. Коментар.- К.: Юрінком,- 1997.- 352с.
74. Симакова И. Правовая характеристика психотропных веществ// Уголовное право. Научно-практический журнал.- № 2, 2004.-с. 122-124.
75. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров\'я населення та системи заходів з його охорони: Автореферат дисертації,- НАВСУ,- 2004.- 32с.
76. Фунтиков В.Л. Правовая и криминологическая культура общества и проблемы борьбы с организованной преступностью при осуществлении судебной реформы//Следователь,- № 11( 55),-2002.- с. 53-58.
77. Хруппа М.С. Діяльність підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків з виявлення та ліквідації підпільних нарколабораторій: Посібник.- К.: НАВСУ. -2004.- 192с.
78. Черечукина Л.В. Обеспечение всесторонности, полноты и объективности процессуальных действий и итоговых решений, принимаемых органом дознания и следователем при возбуждении уголовного дела и его прекращении/ Луганск: РИО ЛИВД, 1997.- 72с.
79. Черечукіна Л.В. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально – процесуальний і криміналістичний аспекти/ Право України,- № 10, 2003р.
80. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органа внутренних дел с милицией,- М.: Юр. лит., 2001.- 318с.
81. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара. Издательство «Самарский университет», 2004.- 368с.

Довідкова література
82. Довідник працівника міліції/ Відп. ред. М.В.Білоконь.- К.: Вид. комп.
„ Воля”, 2003.- 584с.
83. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах.- Х.: „ Одіссей”, 2004.- 438с.
84. Криминалистика: Учебник для вузов/ Под ред. профессора Р.С.Белкина.- М.: Изд-во « НОРМА», 2003.- 998с.
85. Криминалистика: Курс лекций/ Отв. ред. В.Ю.Шепитько.- Х.: « Одиссей»,- 2003.- 352с.
86. Криминалистика: Учебник/ Отв. ред. Н.П.Яблоков.- М.: Юристъ, 2002.- 718с.
87. Криминология: Учебник/ Под. ред. В.Г.Лихолоба и В.П.Филонова.- Киев- Донецк, 1997.- 398с.
88. Научно – практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года/ Под. ред. Н.И.Мельника, Н.И.Хавронюка.- К.: Канон, 2005.- 1216с.
89. Направления и виды экспертной деятельности: Учеб. пособ.- Донецкий научно- исследовательский институт судебных экспертиз,-2004.- 75с.
90. Судова експертиза: нормативно- правове регулювання та наукові коментарі.- Х.: „ Одіссей”, 2004.-448с.
91. Теория практика планирования расследования преступлений: Учеб. пособ/ Авт. кол.: В.В.Бирюков, О.Б.Мельникова, Р.Н.Шехавцов, И.В.Попов/ ЛАВД им. 10-летия независимости Украины.- Луганск, РИО ЛАВД, 2002.-90с.
92. Уголовно- процессуальный кодекс Украины: Научно- практический комментарий/ Под. ред. В.Т.Маляренка, Ю.П.Аленина.- Х.: « Одиссей»,- 2005.- 960с.
93. Уголовная юстиция: Сборник нормативных актов.- Х.: ООО « Одиссей», 2004.- 368 с.Список використаної літератури
Законодавство
1. Конституція України, Харків „ ФОЛІО”, 2005.- 45c.
2. Закон України „ Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів” № 60/95-ВР від 15. 02. 1995.
3. Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995.
4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02. 1992.
5. Закон України „ Про організаційно - правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993.
6. Закон України „ Про міліцію” від 20.12.1990.
7. Закон України « Про прокуратуру» від 05.11.1991.
8. Закон України « Про адвокатуру» від 19.12.1992.
9. Закон України « Про Службу безпеки України» від 25.03.1992.
10. Закон України « Про статус суддів» від 15.12.1992.
11. Закон України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві ” від 23.12.1993.
12. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993.
13. Закон України « Про судову експертизу» від 25.02.1994.
14. Закон України «Про звернення громадян»// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 47, ст.256)
15. Закон України «Про судоустрій України» від 07.02.2002.// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 29, ст.57)
16. Кримінально-процесуальний кодекс України// (Затверджений Законом від 28.12.60 ( 1000-05 )ВВР, 1961, N 2 ст. 15)
17. Кодекс України про адміністративні правопорушення //( Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122 ).
18. Кримінальний кодекс України//(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131 )
19. Митний кодекс України //(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288 )
20. Кримінально –виконавчий кодекс України// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 )
21. Кодекс адміністративного судочинства України// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446)
22. Резолюция 39/142 Генеральной Ассамблеи ООН «ДЕКЛАРАЦИЯ о борьбе против незаконного оборота наркотиков и злоупотребления наркотическими средствами» от 14 декабря 1984 г.
23. Постанова Кабінету Міністрів України „ Про Національне центральне бюро Інтерполу” №220 від 25.03.1993.
24. Постанова Кабінету Міністрів України „ Про затвердження Положення про Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров\'я України” №72 від 15.01.1996.
25. Постанова Кабінета Міністрів України № 6 від 3 січня 1996 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
26. Постанова Кабінета Міністрів України № 786 від 10 травня 1999 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню»
27. Постановление Кабинета Министров Украины « Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» №770 от 06.05.2000.
28. Постанова Кабінета Міністрів України № 106 від 7 лютого 2001 р. «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах»
29. Розпорядження Кабінету Міністрів України „ Про Концепцію реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки” №26-Р від 24.01.2002.
30. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 365 від 06.06.1995р. „ Про затвердження Настанови з організації та здійснення органами внутрішніх справ боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”
31. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, СБУ, Генеральної прокуратури України, Міністерства охорони здоров\'я України, Міністерства юстиції та Верховного Суду України №437 від 27.06.1995р. „Про затвердження Інструкції про порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використання яких у законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення”
32. Приказ Министерства внутренних дел Украины №547 от 14.08.1995г. « Об утверждении Инструкции о порядке проведения контролируемой поставки
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров».
Наказ Міністерства охорони здоров\'я України № 365 від 18.12.97 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України»
33. Наказ Міністерства охорони здоров\'я України №188 від 01.08.2000р. „ Про затвердження Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу”
34. Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998р. « Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз»
35. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1381 від 17.11.2003р. „Про вдосконалення діяльності штатних підрозділів дізнання Міністерства внутрішніх справ України”
36. Приказ Министерства внутренних дел Украины № 962 от 18.08.2004г. «Об утверждении Инструкции по организации работы органов внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров»
37. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 160 від 20.02.2006р. „Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України ”
38. Наказ Генеральної прокуратури України 24.01.2006 N 1/4 «Про затвердження Положення про організацію співпраці Генеральної прокуратури України з Верховною Радою України»
39. Наказ Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 7 від 23.03.98 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України»
40. Лист Міністерства внутрішніх справ України № 40/1-1066 від 19.07.2001
«Щодо отримання погодження МВС України на господарчу діяльність, яка пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
41. Лист Міністерства внутрішніх справ України № 40/2-1447 від 22.08.2004 «Про порядок отримання погодження МВС України на діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
Лист Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 27/6444 від 20.06.2002 «Щодо контролю препаратів»
42. Лист Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 27-01.01-26/1710 від 19. 08. 2005 «Щодо транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
43. Лист Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 27-01.01-06/1252 від 14. 06. 2005 «Щодо ввезення в Україну давальницької сировини, яка містить прекурсори»
44. Лист Державного фармакологічного центра МОЗ України N 5.12-276/А
від 16.01.2006 «Щодо питання ввезення субстанцій на територію України»
45. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26. 04. 2002 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»

Наукова література
46. Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи.- М.: Юрид. лит., 1988.- 176с.
47. Бандурка О.М., Акімов В.В., Волошин П.В., Левашов О.С., Чуб В.І. Наркотики: особлива небезпека / МВС України, Національний університет внутрішніх справ.- Х., 2001.- 212 с.
48. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення.- Х.: „ Основа”, 1996.- 398с.
49. Бараненко Б.І. Психологія оперативно- розшукової діяльності/ МВС України, ЛАВС ім. 10-річчя незалежності України.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003.- 272с.
50. Бараненко Б.И., Дидоренко Э.А. Методология теории и практики ОРД в современных условиях: проблемы и перспективы/МВД Украины, ЛАВД им. 10-летия независимости Украины,- Луганск: РИО ЛАВД, 2005.- 136с.
51. Даньшин І. Кримінологічне планування заходів протидії злочинності та її прогнозування// Вісник Академії правових наук України,-№ 4 ( 39), 2004.- с. 145- 152.
52. Доброрез І. Кримінологічні та правові підстави криміналізації незаконного обігу наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту// Вісник Академії правових наук України,-№ 4 ( 39), 2004.- с. 162-169.
53. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. - Х., 1998. - 340 с.
54. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч.посіб.-К.: Юрінком Інтер, 2004.- 576с.
55. Ковалкин А.А., Хруппа Н.С., Чубарев В.Л. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и предупреждению группового сбыта наркотических средств: Учеб. пособ.- К.:УАВД, 1993.- 112с.
56. Колодяжный В.А. Возбуждение уголовного дела: законодательство, проблемы теории и практики: Учеб. пособ.- Луганск: РИО ЛИВД.- 1997.- 164с.
57. Колодяжный В.А. Возбуждение уголовного дела: проблемы теории и практики: Монография.- Луганск: РИО ЛИВД.- 1999.- 148с.
58. Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка: Учеб. пособ.-К.: УАВД, 1993.- 80с.
59. Кузьмічов В., ЄвдокіменкоС. Нові види злочинної діяльності: їх аналіз// Право України ,- № 10.- 2000,- с. 110
60. Кузнецов Н.П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного
процесса России. - Воронеж, 1998.- 216с.
61. Лисиченко В.К., Шехавцов Р.М. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо- насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями/ МВС України, ЛАВС ім. 10-річчя незалежності України.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004.- 176с.
62. Лук\'янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Монографія.-К.:НАВСУ,- 2005.- 360с.
63. Малютін І.В. Проблеми дослідчої перевірки злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів/ Прокуратура. Людина. Держава,-№6,-2004.
64. Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу ( відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством.- К.: Кондор, 2004.- 214 с.
65. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: Законность и обеспечение прав граждан.- К.: Юринком Интер,-1999.- 472с.
66. Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні: кримінальне - правове дослідження: Автореферат дисертації.- К.: Юрид. наука, 1998.- 44с.
67. Никифорович И.А. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств: Автореферат диссертации.- Х.-1994.- 53с.
68. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми: Учеб. пособ.-К.: МАУП, 2004.- 228с.
69. Одерій О.В. Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів: Автореферат дисертації.- Х.- Університет внутрішніх справ, 1997.- 23с.
70. Омигов В.И. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и роль органов внутренних дел в ее осуществлении: Автореферат диссертации.- М., 1994.- 28с.
71. Пшеничний В.Г. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин// Вісник Верховного Суду України, №8( 60),-2005, с. 33-37.
72. Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса.- Луганск: РИО ЛАВД, 2004.- 600с.
73. Селиванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. Теорія. Історія. Коментар.- К.: Юрінком,- 1997.- 352с.
74. Симакова И. Правовая характеристика психотропных веществ// Уголовное право. Научно-практический журнал.- № 2, 2004.-с. 122-124.
75. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров\'я населення та системи заходів з його охорони: Автореферат дисертації,- НАВСУ,- 2004.- 32с.
76. Фунтиков В.Л. Правовая и криминологическая культура общества и проблемы борьбы с организованной преступностью при осуществлении судебной реформы//Следователь,- № 11( 55),-2002.- с. 53-58.
77. Хруппа М.С. Діяльність підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків з виявлення та ліквідації підпільних нарколабораторій: Посібник.- К.: НАВСУ. -2004.- 192с.
78. Черечукина Л.В. Обеспечение всесторонности, полноты и объективности процессуальных действий и итоговых решений, принимаемых органом дознания и следователем при возбуждении уголовного дела и его прекращении/ Луганск: РИО ЛИВД, 1997.- 72с.
79. Черечукіна Л.В. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально – процесуальний і криміналістичний аспекти/ Право України,- № 10, 2003р.
80. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органа внутренних дел с милицией,- М.: Юр. лит., 2001.- 318с.
81. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара. Издательство «Самарский университет», 2004.- 368с.

Довідкова література
82. Довідник працівника міліції/ Відп. ред. М.В.Білоконь.- К.: Вид. комп.
„ Воля”, 2003.- 584с.
83. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах.- Х.: „ Одіссей”, 2004.- 438с.
84. Криминалистика: Учебник для вузов/ Под ред. профессора Р.С.Белкина.- М.: Изд-во « НОРМА», 2003.- 998с.
85. Криминалистика: Курс лекций/ Отв. ред. В.Ю.Шепитько.- Х.: « Одиссей»,- 2003.- 352с.
86. Криминалистика: Учебник/ Отв. ред. Н.П.Яблоков.- М.: Юристъ, 2002.- 718с.
87. Криминология: Учебник/ Под. ред. В.Г.Лихолоба и В.П.Филонова.- Киев- Донецк, 1997.- 398с.
88. Научно – практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года/ Под. ред. Н.И.Мельника, Н.И.Хавронюка.- К.: Канон, 2005.- 1216с.
89. Направления и виды экспертной деятельности: Учеб. пособ.- Донецкий научно- исследовательский институт судебных экспертиз,-2004.- 75с.
90. Судова експертиза: нормативно- правове регулювання та наукові коментарі.- Х.: „ Одіссей”, 2004.-448с.
91. Теория практика планирования расследования преступлений: Учеб. пособ/ Авт. кол.: В.В.Бирюков, О.Б.Мельникова, Р.Н.Шехавцов, И.В.Попов/ ЛАВД им. 10-летия независимости Украины.- Луганск, РИО ЛАВД, 2002.-90с.
92. Уголовно- процессуальный кодекс Украины: Научно- практический комментарий/ Под. ред. В.Т.Маляренка, Ю.П.Аленина.- Х.: « Одиссей»,- 2005.- 960с.
93. Уголовная юстиция: Сборник нормативных актов.- Х.: ООО « Одиссей», 2004.-

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Тактика выемки и обыска 1340
Криминологическая характеристика наказания связанных с лишением свободы и особенности правового положения осужденных РФ 1640
Формы соучастия 1400

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.