Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Уголовное право - Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил протипожежної безпеки в житлових приміщеннях громадянами

Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил протипожежної безпеки в житлових приміщеннях громадянами Уголовное право . Дипломная

  • Тема: Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил протипожежної безпеки в житлових приміщеннях громадянами
  • Автор: Коренский Артем
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Уголовное право
  • Страниц: 120
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: Юридическая академия имени Я. Мудрого
  • Цена(руб.): 2500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Для частин об\'єкту, конструкцій, предметів і матеріалів, що згорають, ознаки вогнища пожежі можуть бути пов\'язані із ступенем вигорання (згорання, прогорання, обгорання), характером переугливания, закопчения. Для металевих елементів і матеріалів ознаки вогнища пожежі визначаються ступенем і характером деформацій, окалиною, кольорами мінливості, корозією, розплавленням і оплавленням, нагрівом або прогріванням, характером закопчения.
Для силікатних, кам\'яних, бетонних матеріалів, конструкцій і частин об\'єкту до найбільш загальних ознак, по яких можна судити про положення вогнища пожежі, слід віднести зміну кольору і закопчение, відшарування і утворення тріщин, нагрівання і прогрівання, місцеві руйнування. Сказане дозволяє систематизувати ознаки вогнища пожежі.

Содержание

Вступ........................................................................................................................... Розділ 1. Криміналістична характеристика злочинного порушення правил протипожежної безпеки в житлових приміщеннях громадянами... 1.1.Структура криміналістичної характеристики злочинних порушень правил протипожежної безпеки в житлових приміщеннях громадян. 1.2.Характеристика пожежі в житлових приміщеннях громадян. 1.3.Способи злочинних порушень правил протипожежної безпеки в житлових приміщеннях громадян і їх типові сліди. 1.4.Типові причини й умови, які сприяють скоєнню даних злочинів. 1.5.Характеристика осіб злочинця. Розділ 2. Cлідчі дії на первинному етапі розслідування........................... 2.1.Огляд місця події 2.2.Особливості тактикі провадження допитів свідків, підозрюваних(обвинувачених) Розділ 3. Особливості провадження слідчих дій на подальшому етапі розслідування................... 3.1.Відтворення обстановки та обставин події злочину. 3.2.Особливості призначення пожежно-технічної експертизи. Висновки........................... Список використаних джерел.....................

Литература

1. Кримінальний кодекс України. (Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. - №2. - Ст. 14). Із змінами і доповненнями станом на 1 травня 1998 долі. – К.: «Право», 1998. – 135 с. 2. Кримінальний кодекс України. – К.: ЕксОб, 2001. – 256 с. 3. Положенню про взаємодію органів внутрішніх справ України і Пані нагляду МНС України в попередженні, розкритті і розслідуванні злочинів пов'язаних з пожежами утв. Наказом № 943\1302 від 26.08.2003.- Інфодиск «Законодавство України». – 2006. – Віп. 11. 4. Постанова КМУ від 3.04.2007 року „про затвердження державної програми забезпечення пожежної безпеки на 2007-2012 роки” Інфодиск «Законодавство України». – 2007. – Вип. 5. 5. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів затверджені Главгосенергонадзором СРСР 21.12.1984.-М.:Энергоиздат,1998.- 142с. 6. Карно-процесуальному кодекс України (Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. - №2. – Ст. 15.). Із змінами і доповненнями за станом на 15 вересня 2001 року. – Х.: Одіссей, 2001. – 287 с. 7. Анахон В.А. Безпека гірської техніки(психофізіологічний аспект).- Донецьк: Мак НДІ, 2000.- 142с. 8. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинськая Е.Р. Криміналістика: Підручник для вузів / Під ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА-м, 1999. – 990 с. 9. Артемьев Н.С., Воронов С.П. Методичні вказівки до курсової роботи по дисципліні “Розслідування і експертиза пожеж” (для слухачів другого факультету). – М.: МИПБ МВС Росії, 1999. – 314 с. 10. Балугина Т.С. Проблема слідчих ситуацій в криміналістичній літературі //Правоведение. – 1983. - №1. – С. 80 – 81. 11. Бахін В., Лук’янчіков Б. Ськлад і призначення криміналістичної характеристики злочинів //Правовий часопис Донецького університету. - 2000. -№1 (4). - С. 39-43. 12. Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: курс лекцій (ч.1). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 356 с. 13. Бахин В.П. Криміналістика. Проблеми і думки (1962-2002). – ДО., 2002. – 266 с. 14. Бахин В.П. Криміналістична методика: Лекції. – Київ, 1999.- 313 с. 15. Бахин В.П. Криміналістична методика: Лекція. - ДО., 1999. – 26 с. 16. Белкин Р.С., Вінберг А.І. Криміналістика: загальнотеоретичні проблеми. – М.: Юридична література, 1973. – 264 с. 17. Белкин Р.С. Криміналістика: проблеми, тенденції, перспективи: від теорії до практики. - М., 1988.- 251с. 18. Белкин Р.С. Криміналістична енциклопедія. – 2-е видавництво, доп. - М.: Мегатрон XXI, 2000. – 334 с. 19. Белкин Р.С. Курс криміналістики: У 3 т. – М.: Юріст', 1997. - Т. 3: Криміналістичні засоби, прийоми і рекомендації. – 480 с. 20. Белкин Р.С. Курс криміналістики. – Третє видання, доповнене. – М.: Юніті. Закон і право, 2001. – 837 с. 21. Белкин Р.С. Загальна теорія радянської криміналістики. – Вид-во Саратовського ун-та, 1986. – 398 с. 22. Відонов Л.Г. Методика розслідування окремих видів преступлений// Криміналістика і судова експертиза.- Вып.10.- Київ, 1973. – С. 21-29. 23. Герасимов І. Ф. Кріміналістічеськая характеристика злочинів в методиці расследования// Методика розслідування злочинів: Загальні положення. М., 1976.- 152с. 24. Герасимов, В. А. Ледащев. Система криміналістичної характеристики. Про вдосконалення методики розслідування злочинів. М., 1972.- 518с. 25. Громов В.І. Огляд місця злочину. – М., 1931. – 270 с. 26. Дільдін Ю.М.,Мартынов В.В.,Семенов А.Ю.,Шмырев.Предмет допиту у справах про пожежі. К.: «Ультра»- 239 с. 27. Донцов В.Г., Путілін В.І. Дізнання і експертиза пожеж: довідкова допомога. - Вінниця, 1999.- 311c. 28. Ермоловіч В.Ф. Кріміналістічеськая характеристика злочинів. Мінськ, 2001.- 318 с. 29. Зуйков Г.Г. Структура методів розслідування злочинів. М., 1973.- 297с. 30. Івашков В.А. Робота на місці події при пожежі: навчальний посібник. – К.: ЭКЦ МВС України, 1993.- 295с. 31. Казаков Г.Н. Розслідування і попередження пожеж.- М., 1974.- 412 с. 32. Кирсанов З.І., Ландишев Н.П., Шиманова З.Е. Аналіз слідчої практики із застосуванням математико-статистичних методів. - К.: Академія МВС України, 1995.- 231с. 33. Козлачков В.І., Лобаєв І.А. Експрес-оцінка пожежних ризиків при зміні функціонального призначення будівель. - М.: Академія ГПС МВС Росії, 2001.- 271 с. 34. Козлачков В.І. Проблеми і методи вдосконалення підготовці пожежно-профілактичних працівників. Комплексний підхід. - Мінськ: «Полум'я», 1999.- 231с. 35. Козлачков В.І., Хохлова А.Ю. Експрес-оцінка пожежних ризиків при обстеженні будівель і споруд. - М.: Академія ГПС МВС Росії, 2000- 216с. 36. Колесніченко А.Н., Коновалова В.Е. Криміналістична характеристика злочинів.- Харків, 1985.-213с. 37. Криміналістика: Підручник / За ред. Біленчука П.Д. – К.: Атіка, 2001. – 543 с. 38. Криміналістика / Під ред. В.А. Образцова. – М.: Юріст', 1997. – 760 с. 39. Криміналістика./Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А.Образцова - М.;Юристъ, 1997.- 517с. 40. Криміналістика: Підручник для вузів МВС Росії. Тому 2; Техніка, тактика, організація і методика розслідування злочинів. - Волгоград: ВСШ МВС Росії, 1994.-703 с. 41. Криміналістика: Підручник / Під ред. В.А. Образцова - Видання друге перероблене і доповнене. – М.: Юріст', 1999. - 735 с. 42. Криміналістика: Навчальний посібник / Під ред. А.В. Дулова – Мінськ. 1996. – 415 с. 43. Кудрявцев В.Н. Загальна теорія кваліфікації злочинів. – М., 1972.- 342 с. 44. Курс криміналістики. Загальна частина / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юріст', 2000. – 784 с. 45. Лубін А.Ф. Механізм злочинної діяльності. Методологія криміналістичного дослідження.- Н. Новгород, 1997.- 293 с. 46. Мегорській Б.В. Методика встановлення причин пожеж. - К.: Стройіздат, 1996.- 213с. 47. Методичні рекомендації по огляду місця пожара// Під ред.А.А.Цыгановой, А.Р.Шляхова.-М.:Прокуратура СРСР, МЮ СССР,1983.- 132с. 48. Мішин А.В. Розслідування і попередження підпалів особистого майна громадян. - Казань: вид-во Казанського ун-та, 1991.-261с. 49. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року /Под ред Н.І. Мельника, Н.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А. С. ДО., 2002. – 1216 с. 50. Негодін А.Н. Характеристика пожежі як явища. М.: Образ.2000.- 318с. 51. Образцов В.А. Типова структура методик розслідування окремих видів преступлений// Вісник криміналістики / Отв. ред. А.Г. Філіппов. 2003.- Вип. 1(5). С. 31-41. 52. Образцов В.А. Криміналістика: Курс лекцій. – М.: Юріст', 1996. – 448 с. 53. Огляд місця події. – М.: НИИК МВС СРСР, 1947. – 254 с. 54. Пантелєєв І.Ф. Методика розслідування злочинів. Навчальний посібник. - М., 1975. – 209 с. 55. Пантелєєв І .Ф. Методологічні проблеми розслідування злочинів. Навчальний посібник.- М., 1973. 457с. 56. Попов В.І. Огляд місця події / Під ред. В.А. Хвана – М.: Госюріздат, 1959. – 220 с. 57. Розслідування пожеж.- М.: МИПБ МВС Россі, 1999. – 231 с. 58. Рыжаков А. Як боротися з пожежами? (досвід служб США). - Пожежна справа, 1994,№ 3.- С. 32-35. 59. Салтевській М.В. Криміналістика: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.– Х.: Консум, 2001. – Ч. 2 – 528 с. 60. Саушев В.С. Пожежна безпека. - К.: Стройіздат, 1992.-219с. 61. Селіванов Н.А. і ін. Радянська криміналістика. Теоретичні проблеми. – М., 1978. – С. 64. 62. Селіванов Н.А., Теребілов В.І. Первинні слідчі дії. – М.: Юридична література, 1969. – 197 с. 63. Смелков Г.І., Пехотіков В.А. Пожежна безпека - К.: Энергоатомиздат, 1995.- 142с. 64. Смірнов К.П., Чешко І.Д., Голяєв В.Г. і ін. Комплексна методика визначення вогнища пожежі. – Львів: ЛФ ВНИИПО МВС СРСР, 1987.- 291с. 65. Сорокин В.С. Попереднє дослідження речових доказів. - ДО., 1999.- 241с. 66. Струков В.М., Зернов С.І. Експертне дослідження пожеж речовин, що вилучаються з місць : Навчальний посібник. - К.: ЭКЦ МВС України, 1996.- 154с. 67. Довідник слідчого. Випуск другий (Практична криміналістика: розслідування окремих видів злочинів). - М.: Юрід. літ.,1990. - Гл. 24. Розслідування пожеж.- 218с. 68. Селінов Н.А. Про структуру криміналістичної характеристики. СПб., 2005. С. 242. 69. Радянський енциклопедичний словник. Під. ред. А.М Прохорова. М.:Советская энциклопедия.1983.- 1549 с. 70. Танасевіч В.Г., Образцов В.А. Про криміналістичну характеристику злочинів // Питання боротьби із злочинністю. - М., 1976. – Вип. 25. - С. 94 – 104. 71. Танасевіч В.Г. Про основні принципи приватної методики розслідування злочинів. М., 1993.- 518с. 72. Тіхенко С.І. Огляд місця події. //Криминалистика і науково-судова експертиза. – К.: КНІІСЭ, 1949. – С. 227 – 229. 73. Тичино Н.А., Войтеховіч В.Н. Пожежі в промисловості.- Пожежна справа, 1995 № 6.с. 40-45. 74. Хмиров А. «Докази поведінки» і їх роль в розслідуванні преступлений// Радянська юстиція. 1983.- № 21.-С. 5-10. 75. Чешко І., Лукин Е. Фахівцям, що досліджують пожары// Пожежну справу. 1997. N 10. - С. 11-15.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Тактика выемки и обыска 1340
Криминологическая характеристика наказания связанных с лишением свободы и особенности правового положения осужденных РФ 1640
Формы соучастия 1400

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.