Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Теория государства и права - Механізм держави

Механізм держави Теория государства и права . Курсовая

  • Тема: Механізм держави
  • Автор: Юхтарова Галина
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Теория государства и права
  • Страниц: 38
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: ТНУ
  • Цена(руб.): 1217 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

1. Поняття механізму держави, його ознаки
Механізмом держави, як правило, вважається система органів державної влади (апарат держави) та інших основних інститутів держави. До механізму держави, поряд з органами державної влади, належать також громадянство, територія (територіальний устрій), бюджетна, грошова і банківська системи, Збройні Сили та інші військові формування держави, державні символи тощо.
Таке розуміння механізму держави взагалі і української держави зокрема не викликає заперечення. Варто лише додатково наголосити на системності підходу до цього явища.
Механізм держави — це система органів і організацій та інших інститутів держави, які складають її організаційну основу: організаційно-політичну, організаційно-економічну та інші.
До організаційно-політичної основи держави, тобто до її політичного механізму належать насамперед: органи державної влади, територія держави, Збройні Сили та інші державні військові формування, державні символи, столиця держави.
До організаційно-економічної основи держави, тобто до її економічного механізму належать передусім: бюджетна, грошова і банківська системи, державна власність та інші організаційно-економічні важелі діяльності держави.
До соціальної (організаційно-соціальної) основи держави, тобто до її соціального механізму належать переважно: громадянство, а також державні соціальні системи: охорони здоров\'я, соціального захисту тощо.
До організаційно-культурної (духовної) основи держави, тобто до її культурного (духовного) механізму відносяться насамперед: державна мова, державні системи освіти, виховання, науки, культури тощо.
У сучасній теорії держави відсутнє єдине розуміння механізму держави. Найпоширенішим є його визначення як сукупності органів та організацій, що реалізують функції держави.
Однак існують і інші погляди на механізм держави:

Содержание

Вступ 3 1. Поняття механізму держави, його ознаки 5 2. Органи держави 13 а) представницькі органи державної влади 16 б) виконавчо-розпорядницькі органи 20 в) судові органи 22 3. Збройні сили 25 4. Контрольно - наглядові органи 31 Висновок 34 Список використаних джерел 36

Литература


1. Конституція України: Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 25.04.2006 р. − К.: Велес, 2006. − 48 с.
2. Конституція Автономної Республіки Крим // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 5-6, ст.43
3. Кодекс України про адміністративне правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122
4. Закон України „Про Кабінет Міністрів України” // Відомості Верховної Ради України. − 2007. − № 11. − Ст. 94.
5. Закон України «Про президента Української РСР» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст.446
6. Закон України «Про вибори народних депутатів України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 27-28, ст.366
7. Закон України «Про судоустрій в Україні» // Закон втратив чинність на підставі Закону N 2453-VI від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529
8. Закон України «Про конституційний суд України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 49, ст.272
9. Закон України «Про статус суддів» // Закон втратив чинність крім статті 43, частин п\'ятої - тринадцятої статті 44, які втрачають чинність з 1 січня 2011 року, та частин першої - четвертої статті 44, які втрачають чинність з 1 січня 2012 року на підставі Закону N 2453-VI 07.07.2010
10. Закон України «Про прокуратуру» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст.793
11. Закон України «Про загальний військовий обов\'язок і військову службу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.385
12. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст.490
13. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Вентурі, 2005. – 384 c.
14. Загальна - теорія держави і права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. − Харків: Консум, 2002. – 402 с.
15. Загальна теорія права і держави.(Під ред. В. В. Лазарєва) М., 1996. – 201 с.
16. Кожевніков В. У Механізм радянської держави. М,. 1968. – 266 с.
17. Місцеве самоврядування: Збірник нормативно-правових актів / За ред. М. І. Панова. − Харків: Гриф, 2002. − 688 с.
18. Рабінович П. М. Основи загальної теорії держави і права. − К.: Атіка, 1995. – 289 с.
19. Щебетун І. Організаційно-правові гарантії в системі гарантій місцевого самоврядування // Правничий часопис Донецьк. ун-ту. - 2001. - № 1(6) – С.10-18


Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Защита субъективных прав 999
Договорная теория происхождения государства с позиций Т.Гоббса и Дж.Локка 1500
Государство и церковь 1500
Функции государства. Оформление по ГОСТу 1500
Сучасні форми правління 1200
Право и личность 1500
Политико-правовое состояние личности 1500
Применение права как особая форма его реализации 1500
Юридические презумпции и фикции 1500
Соотношение государства, права и экономики 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.