Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - История - Кризис Речи Посполитой

Кризис Речи Посполитой История . Реферат

  • Тема: Кризис Речи Посполитой
  • Автор: Юлия
  • Тип работы: Реферат
  • Предмет: История
  • Страниц: 15
  • Год сдачи: 2010
  • ВУЗ, город: Москва
  • Цена(руб.): 500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Уводзіны

На пачатку Новага часу ва Усходняй Еўропе склаліся такія буйныя дзяржавы, як Каралеўства Польскае, Вялікае княства Літоўскае і Маскоўскае княства. Характэрнай рысай развіцця гэтых краін на працяглы час стала барацьба за гегемонію ва Усходняй Еўропе. Галоўным сапернікам беларуска-літоўскай дзяржавы было Маскоўскае княства, якое яшчэ з канца ХV ст. пачала прысвойваць сабе ролю не толькі пераемніцы Кіева, але і Візантыі і абвясціла сябе галоўнай сярод усіх праваслаўных хрысціянскіх дзяржаў Усходняй Еўропы. Першая палова ХVІ ст. была запоўнена войнамі паміж ВКЛ і Маскоўскім княствам. Баявыя дзеянні вяліся ў 1500 – 1503, 1506 – 1508, 1512 – 1522, 1534 – 1537 гг. З аднаго і другога боку былі перамогі і паражэнні. Так, ВКЛ аказалася ў вельмі складаным становішчы, якое прымусіла яго заключыць у 1569 г. унію з Польшчай.
10 студзеня 1569г. Пачаўся Люблінскі сейм, які доўжыўся 6 месяцаў. Кожны ставіў свае ўмовы, ніхто не саступіў. Польскі бок пайшоў на ваенныя дзеянні, захапіўшы Падляшша, Валынь, Падолле і Кіеўшчыну. Вялікакняскі ўрад не мог ваяваць на два бакі. З такога становішча было адзінае – сесці за стол перамоў з Польшчай. 1 ліпеня 1569 г. была падпісана Люблінская унія. Згодна з ёю, Каралеўства Польскае і Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае ўяўлялі сабою адну рэспубліку з дзвюх дзяржаў і двух народаў – Рэч Паспалітую .

Содержание

З М Е С Т
Уводзіны 3
1. Ахарактарызуйце асноўныя тэндэнцыі ўнутранага развіцця дзяржавы і знешнепалітычнай сітуацыі ў другой палове XVI – XVII ст.ст. Якім чынам яны прывялі да крызісу Рэчы Паспалітай? 4
2. Чаму Рэч Паспалітая не змагла абараніць свій суверэнітэт у канцы XVIII ст.? 9
3. Як адбыліся падзелы Рэчы Паспалітай? 11
Заключэнне 14
Спіс выкарыстанай літаратуры 15

Литература


Спіс выкарыстанай літаратуры

1. Гiсторыя Беларусi: Вучэб. дапам.: У 2 ч. Ч.1 / пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. Мн., 2000.
2. Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі: XVI– XVIII ст.ст. Мн., 1992.
3. Крэнь І.П., Коўкель І.І., Марозава С.В. Гісторыя Беларусі: У 2 ч.: Курс лекцый. Ч.1. Са старажытных часоў да канца ХVIII ст. Мн., 2000.
4. Чигринов П.Г. Белорусско-российские отношения: история и современность. Учебное пособие. Мн., 1999.
5. Чигринов П.Г. Очерки истории Белоруссии. Мн. 1999.
6. Эканамічная гісторыя Беларусі: Курс лекцый // пад. рэд. В.У. Галубовіча. Мн., 1996.
0.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Сотрудник милиции как специальный субъект преступления 500
Историческая личность: Великая княжна Елизовета Федоровна Романова 300
Основные события революции 1848-1849 годов во Франции 500
Петр I: Освещение его деятельности в работах В.Ключевского, С.Платонова, П.Милюкова 500
Реформы Петра I 400
Ленинградские железнодорожники в первые месяцы Великой Отечественной войны 500
Монографии для реферирования: Алексеев Г.П. 500
Реформы Генриха II Плантагенета 500
Проявление эмоций в песне о Роланде 500
Быт гимназистов в повести Льва Кассиля 500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.