Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Религия и мифология - Виникнення буддизму. Формування вчення про Будду. Релігії національних меншин в Україні

Виникнення буддизму. Формування вчення про Будду. Релігії національних меншин в Україні Религия и мифология . Контрольная

  • Тема: Виникнення буддизму. Формування вчення про Будду. Релігії національних меншин в Україні
  • Автор: Павел
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Религия и мифология
  • Страниц: 24
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: Украина
  • Цена(руб.): 280 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Буддизм – перша за часом виникнення світова релігія. Інші світові релігії виникли значно пізніше: християнство виникло приблизно через п\'ятсот років після буддизму, а іслам – більш ніж через тисячу. Світовою релігією буддизм вважається на тій же підставі, що і дві інші тільки що названі релігії: подібно християнству й ісламові буддизм у своєму поширенні по земній кулі рішуче переступив етноконфесійні і етнодержавні кордони, ставши релігією всіх народів із зовсім різними культурними і релігійними традиціями. Буддійський світ простягся від Шрі-Ланка (Цейлону) до Туви і Бурятії, від Калмикії до Японії; продовжується процес поширення буддизму в Європі й Америці який почався в кінці XIX ст. Буддизм став релігією сотень мільйонів людей у Південно-Східній Азії, традиційно зв\'язаних з батьківщиною буддизму – Індією і Далеким Сходом, цивілізації якого формувалися на основі традицій китайської культури; цитаделлю буддизму вже тисячу років є Тібет, куди буддизм приніс індійську культуру і якому він дав писемність, літературну мову й основи цивілізації. Буддійською філософією захоплювався А. Шопенгауер і з повагою відкликалися Ф. Ніцше і М. Хайдеггер. У лоні буддійської традиції були створені найвитонченіші філософські системи, вивчення й осмислення яких і зараз цікаво не тільки з історико-філософської точки зору, тому що цілком можливо, що буддійський умогляд здатний збагатити і сучасну філософію.

Содержание

1. Виникнення буддизму. Формування вчення про Будду. – 3 с.
- Вступ – 3 с.
- Передумови виникнення буддизму – 4 с.
- Сіддхартха Гаутама – засновник буддизму – 6 с.
- Процес формування релігійного культу буддизму – 7 с.
- Основи вчення Будди – 8 с.
- Буддійські собори – 10 с.
- Течії та напрямки буддизму – 11 с.
- Висновок – 15 с.
2. Релігії національних меншин в Україні. – 16 с.
- Вступ – 16 с.
- Вірмено-григоріанська церква – 16 с.
- Іудаїзм – 18 с.
- Караїзм – 20 с.
- Іслам – 22 с.
- Висновок – 22 с.
Список літератури – 24 с.

Литература

1. Васильев Л.С. История религий Востока. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Кн.дом \"Университет\", 2004. – 703с.
2. Гроховский П.Л. Введение в буддийскую каноническую литературу / История. Культура. Общество: Междисциплинарные подходы. – М.: 2003. – 4.1: Философия. Востоковедение.
3. Коизе Э. Буддизм: сущность и развитие: Пер.с англ. – СПб.: Наука, 2003. – 287с.
4. Лубський В. І. Релігієзнавство.Навчальний посібник / К.: Вілбор, 2002.- 432 c.
5. Ольденбург С.Ф. Життя Будди. Спб., 1919 (2-і изд.: Життя Будди. Новосибірськ, 1994. С. 197-216.
6. Калінін ЮЛ., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. — 6-те вид. — К.: Наук, думка, 2002.
7. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. — К.: Центр навч. літ., 2004.
8. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. — К.: Академвидав, 2006.
9. Релігієзнавство: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.Х. Арутюнов, В. М. Мішин, Н. Ю. Бортникова та ін. — К.: КНЕУ. — 2001.
10. Черній А. М. Релігієзнавство.Навчальний посібник / К. : Академвидав, 2003.- 351 c.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.