Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Философия - Соціально-філософські ідеї епохи Відродження: Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Кампанелла Гуманістичні основи сучасної цивілізації

Соціально-філософські ідеї епохи Відродження: Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Кампанелла Гуманістичні основи сучасної цивілізації Философия . Контрольная

  • Тема: Соціально-філософські ідеї епохи Відродження: Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Кампанелла Гуманістичні основи сучасної цивілізації
  • Автор: Павел
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Философия
  • Страниц: 18
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: Украина
  • Цена(руб.): 250 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Період XV—XVI ст. прийнято називати епохою Відродження. Соціально-економічною суттю цієї епохи є зародження капіталізму. В містах Італії, які збереглися як торгово-ремісничі осколки Римської імперії, зароджується мануфактура, формуються торгові центри загальноєвропейського значення. Історична особливість цієї епохи зумовлена зародженням капіталізму та розкріпаченням (частковим) особи.
Середньовіччя, як відомо, не знало соціальної особи. То був період станового суспільства, навіть ремесла і торгівля мали становий характер (цехи, гільдії). Однак християнство як релігія формувало особу, здатну до вибору між добром і злом, нести відповідальність за свій вибір. Але ця «внутрішня», духовна особа була скована феодальними відносинами. Напруга між «внутрішньою особою» і зовнішніми феодальними порядками знайшла свою першу розрядку в епоху Відродження, коли зовнішній панцир ослаб, і особа отримала змогу реалізуватися у сфері соціальної діяльності. Ця особа, тільки почавши звільнятись від феодальних пут, ще не знала меж своєї свободи. Така безмірність, відсутність відчуття «цього я не можу» і вражає в особистостях епохи Відродження.

Содержание

1. Соціально-філософські ідеї епохи Відродження: Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Кампанелла – 3 с.
- Вступ – 3 с.
- Нікколо Макіавеллі – 4 с.
- Томас Мор – 5 с.
- Томмазо Кампанелла – 7 с.
- Висновок – 11 с.

2. Гуманістичні основи сучасної цивілізації – 12 с.
- Вступ – 12 с.
- Гуманістичні основи – 12 с.
- Висновок – 17 с.

Список літератури – 18 с.

Литература

1. Шадурский М.И. Литературная утопия от Мора до Хаксли: Проблемы жанровой поэтики и семиосферы. Обретение острова. - М.: ЛКИ, 2007. - 160 с.
2. Геллер Л., Нике М. Утопия в России / Пер. с фр. - СПб.: Гиперион, 2003.
3. Брегеда А.Ю. Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999. - 108 с.
4. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. 2007. - 345с.
5. Дзюбко І.С. К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін.; Політологія: Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. - К.: Вища шк , 1998. - 304 с.
6. Юрій М.Ф. Політологія : Навчальний посібник , - К.: Дакор 2006.- 416 c.
7. Шляхтун П.П., Політологія (теорія та історія політичної науки). - К.: Либідь, 2002.- 576 c.
8. Кирилюк Ф.М. Політологія: Навчально-методичний комплекс. - К., 2005. - 257с.
9. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. Підручник. - К. Академвидав, 2007.
10. Борзенко И.М., Кувакин В.А., Кудишина А.А. Основы современного гуманизма. - М., 2002.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Контрольная по философии, вариант 2, СПбИЭУ. Составьте логическую схему ответа на вопрос: мифологический тип мировоззрения 800
Космоцентризм – основной принцип античного мировоззрения 300
Закон отрицания отрицания 1500
Теоретическая философия Аристотеля 299
Процессуальное и непроцессуальное как категории философии уголовного процесса 599
Экзаменационные вопросы для аспирантов по философии. Философия и наука. Историческая динамика взаимосвязи философии и науки 1820
ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ЕЁ МЕХАНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР 1200
Фома Аквинский как центральная фигура схоластической философии 700
Контрольная по философии (Мировоззрение. Его сущность, структура, типы. Философия о сущности и признаках общества. Типология обществ.) 1500
Задание 1. Вариант 10 Бердяев Н.А. Смысл творчества. 450

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.