Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Экономическая теория - Фактори, що визначають попит і пропозицію. Мікроекономічний рівень господарювання

Фактори, що визначають попит і пропозицію. Мікроекономічний рівень господарювання Экономическая теория . Контрольная

  • Тема: Фактори, що визначають попит і пропозицію. Мікроекономічний рівень господарювання
  • Автор: Павел
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Экономическая теория
  • Страниц: 16
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: Украина
  • Цена(руб.): 300 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Економічна теорія вивчає функціонування економічної системи, насамперед на мікроекономічному, макроекономічному та глобально-економічному рівнях господарювання.
Мікроекономічний рівень господарювання охоплює, по-перше, економічно відособлені одиниці, такі як об\'єднання, фірми, підприємства, домогосподарства; по-друге, окремі ринки, конкретні ціни і конкретні товари та послуги.
В економіці поняття господарювання досить широке. Це не лише виробництво продуктів (товарів), а й будь-яка діяльність в економічному, соціальному, правовому, екологічному, територіальному тощо просторі, що обумовлена взаємовідносинами між споживачами та продавцем.
Виходячи з цього Мікроекономічний рівень господарювання - це система відносин діяльності мікроекономічних господарських суб\'єктів щодо оптимізації співвідношення попиту та пропозиції.
Ринкова економіка має лише два суб\'єкти мікроекономічного рівня господарської діяльності:
- домашні господарства (сім\'я);
- підприємства.

Содержание

1. Фактори, що визначають попит і пропозицію – 3 с.
- Категорії \"попит\" і \"пропозиція\" – 3 с.
- Попит – 3 с.
- Пропозиція – 5 с.
- Співвідношення попиту з пропозицією – 6 с.
- Фактори, що впливають на попит і пропозицію – 7 с.
- Висновок – 8 с.

2. Мікроекономічний рівень господарювання – 9 с.
- Загальні поняття – 9 с.
- Домашнє господарство – 9 с.
- Підприємство – 12 с.
- Висновок – 14 с.

Список літератури – 16 с.

Литература

1. Марцин В.С. Економіка торгівлі. - К.: Знання, 2006. - 402 с.,
2. Мочерний С.В. Економічна теорія. Посібник для студентів вузів. - К.:Академія, 2002. – 653 с.,
3. Основи економічної теорії. Посібник./А.А.Григорук, М.С. Палюх, Л.М. Литвин, Т.Д. Літвінова, - Тернопіль, 2002. - 304 с.,
4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник. / Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О., Чухно А.А. - К.: Вища школа, 1999. - 743 с.,
5. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – К.: Знание, 2000. – 343 с.,
6. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.,
7. Ковальчук В.М. Економічна теорія: короткий курс. - Тернопіль: Астон, 1997. - 180 с.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Экономический рост, границы производственных возможностей, практические задания 700
Понятие и методы расчета ВВП в макроэкономике. Теория сравнительных преимуществ Рикардо в мировой экономике 490
Предпринимательские способности как экономический ресурс. Кривая производственных возможностей(трасформации).Альтернативная стоимость,вменённые издержки.За 200
Контрольная по экономической теории 200
Роль центрального банка в рыночной экономике 640
Контрольная работа №1 по основам экономической теории, МИСИС. 540
Тестовые задания и задачи 500
Проблемы конкурентоспособности России на мировом рынке. Тест 480
Экономическая теория 400
Принципы классической экономической теории 490

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.