Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Экология - Урбанізація, як гігієнічна проблема, шляхи її вирішення.

Урбанізація, як гігієнічна проблема, шляхи її вирішення. Экология . Контрольная

  • Тема: Урбанізація, як гігієнічна проблема, шляхи її вирішення.
  • Автор: Павел
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Экология
  • Страниц: 16
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: Украина
  • Цена(руб.): 300 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Урбанізація (лат. urbanus - міський) - це історичний процес підвищення ролі міст у економічному і культурному житті суспільства, інтенсивного росту міського насе¬лення за рахунок міграції його із сіл, концентрації промислових об\'єктів, закладів науки і культури у містах. Ріст міст впливає на сфери життєдіяльності суспільства, змінює його структуру, еконо¬міку і докорінно перетворює навколишнє середовище. При цьому урбанізація - процес глобальний, тобто охоплює всю земну кулю.
Процес урбанізації став породженням індустріалізації і капіталізму. Сучасна урбанізація (звана іноді «тихою революцією») привносить колосальні зміни в спосіб життя людей, перетворює природні ландшафти, нерідко призводячи до негативних екологічних наслідків.
На сьогоднішній день в містах проживає більш ніж 3 млрд осіб, що становить більше 50% населення планети. Сьогодні міське середовище багато в чому агресивне по відношенню до людини.

Содержание

Вступ – 3 с.
1. Гігієнічні проблеми урбанізації – 3 с.
2. Гігієнічні принципи містобудування – 7 с.
3. Гігієнічні вимоги до житла і умов проживання в ньому – 10 с.
4. Шляхи оздоровлення городян – 12 с.
Висновок – 14 с.
Список літератури – 16 с.

Литература

1. Агаджанян Н.А., - Екологія людини./ Н. А. Агаджанян, В. И. Торшин. - М., 1994.
2. Габович Р.Д., - Гигиена. / Р.Д. Габович, С.С. Познанский, Г.Х. Шахбазян. - К.: Вища школа, 1983. - 320с.
3. Гигиена детей й подростков / Под ред. Г.Н. Сердкжовской. - М.: Медицина, 1989. - 320с.
4. Голяченко О.М., - Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров\'я. / О.М. Голяченко, А.М. Сердюк, О.О. Приходський. - Тернопіль-Київ-Вінниця: Лілея, 1997. - 328 с.
5. Даценко І.І., - Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Навчальний посібник. / І.І. Даценко, Р.Д. Габович. - К.: Здоров\'я, 1999. - 694 с.
6. Даценко І.І. – Гігієна і екологія людини: Навчальний посібник для студентів ВНЗ/ І. І. Даценко. - Львів.: Афіша, 2000, - 248с.
7. Даценко І.І. - Підручник/ І.І. Даценко, М.Б. Шендін, Ю.І. Шишков. - Київ.: Медицина, - 2006. – 304 с.
8. Загальна гігієна: Посібник до практичних занять / За ред. 1.1. Дацен¬ко. - Львів: Світ, 2001. - 471 с.
9. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен¬ня // Закон України № 4004-ХІІ від 24.02.94.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Урбанізація, як гігієнічна проблема, шляхи її вирішення. 300
Екологічні кризи України 350
Кислотный дождь 300
Вариан 3 1000
Билет 9 по экологии. Основные виды загрязнений природной среды. Критерии оценки качества окружающей среды. Понятие риска в сложных системах 490
Билет 10 по экологии. Определение популяции в экологии. Генетическая неоднородность популяции. Границы популяции 490
Билет 19 по экологии. Критерии оценки качества окружающей среды. Биотические факторы окружающей среды, взаимоотношения между организмами 490
Контрольная по экологии, СПГУТД. Закон толерантности, его значение для экологической науки. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме. Межвидовая конкуренция 490
Задача по экологии, вариант 2. Загрязнение атмосферы вредными химическими веществами по регионам России, 1997 г. (мг/л). Проанализировать распределение по 450
Контрольная по экологии, вариант 18, МГУЛ. Предмет экологии и ее взаимодействие с другими науками. Вклад русских ученых в развитие экологии 700

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.