Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Экономика предприятия - Ефективність використання і відтворення основних засобів підприємства

Ефективність використання і відтворення основних засобів підприємства Экономика предприятия . Курсовая

  • Тема: Ефективність використання і відтворення основних засобів підприємства
  • Автор: Покровка Богдан
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Экономика предприятия
  • Страниц: 33
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: ХУЕП
  • Цена(руб.): 1050 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

ВСТУП

З появою підприємств перед їх засновниками поставали питання: \"Як виробляти багато продукції? Як створити підприємство? Що для цього треба? Як ним керувати? \". Сьогодні ми вже досконально знаємо основну структуру і склад кожного підприємства. Ми можемо сказати, що процес виробництва здійснюється за умови поєднання робочої сили і засобів виробництва. В свою чергу, засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці у вартісному виразі вони становлять виробничі фонди (виробничі засоби) підприємства, які поділяються на основні та оборотні.
Вивчення складу і структури основних фондів - дуже актуальне питання. Воно має велике значення, бо без них неможливий сам процес виробництва продукції або послуг.
Адже як, наприклад, може виготовлятися автомобіль без обладнання на якому виробляють кожну деталь згідно зі стандартом. Вручну це зробити майже неможливо. А будинки та споруди в яких автомобіль буде збиратися або будуть виготовлятися деталі? Не на відкритому ж повітрі працювати, де дощі можуть пошкодити і обладнання і продукцію? Якщо не враховувати цього, засновник просто на зможе виробляти продукцію.
Основні засоби – це база, без якої не може працювати підприємство в цілому. Основні фонди – це засоби труда, які приймають участь у виробничому процесі на протязі чисельних циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і переносять свою вартість на вироблену продукцію.

Содержание

ЗМІСТ

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1: Основні поняття ефективності використання і відтворення основ-
них фондів підприємства.
1.1. ПОНЯТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА.3
1.2. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ВИДИ ЇХ ОЦІНКИ 7
1.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПОКАЗНИКИ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 11
РОЗДІЛ 2: Статистичний аналіз молочної галузі Хмельницької області........18
РОЗДІЛ 3: Техніко - економічний аналіз ВАТ \"Молокозавод\"........................21
ВИСНОВОК 30
ЛІТЕРАТУРА 32Литература

ЛІТЕРАТУРА

1. Волков О.И., Скляренко В.К. «Экономика предприятия: Курс лекций» –
М., 2003 р.
2. Горфинкель В.Я. «Экономика предприятия: Учебник» – 3-е изд. - М.,
2003 р.
3. Гриньов А.В. «Організація та управління на підприємстві» - Х., 2004 р.
4. «Економіка підприємства: Підручник» / За ред. И.М. Петровича. – 2-ге
вид., пер. та доп. – К., 2002.
5. Лапин Е.В. «Оценка экономического потенциала предприятия» – Суми,
2004 р.
6. Савицька Г.В. «Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.
посіб.» – К., 2004.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Конкурентная способность российской экономики 1500
Производственный план 1500
Система управління персоналом підприємства 1100
Конкуренция в сфере обслуживания и ее влияние на деятельность предприятий питания и гостиниц 1500
Экономический анализ предприятия 1500
Определение потребности в работниках на предпиятии 1500
Предприятия в системе налогооблажений Российский и Зарубежный опыт 1500
Расчет показателей от внедрения мероприятий научно- технического прогресса 1500
Финансовое планирование на предприятии 1500
Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия 1500

© 2010-2018, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.