Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Экономика предприятия - Лізинг, як форма оновлення матеріально - технічної бази підприємства

Лізинг, як форма оновлення матеріально - технічної бази підприємства Экономика предприятия . Курсовая

  • Тема: Лізинг, як форма оновлення матеріально - технічної бази підприємства
  • Автор: Покровка Богдан
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Экономика предприятия
  • Страниц: 50
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: ХУЕП
  • Цена(руб.): 1100 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

ВСТУП Перехід до ринкової системи господарських відносин завантажив наших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва, людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже канонізованих в практиці західного бізнесу. В результаті цього — часте нерозуміння, безглузде змінювання чи, навпаки, дублювання чужого досвіду. Відсутність реальних знань в результаті веде до дискредитації ідеї, що здатна бути плідною і на вітчизняному грунті за вдумливого, зваженого підходу. Все вище сказане цілком можна віднести до такого поняття як “лізинг”, інтерес до якого вперше проявився на внутрішньому ринку лише в часи захоплення орендним рухом. В 90-х роках на світ з’явилися десятки фірм, які написали в своїй назві слово “лізингова”, проте не мали ніякого відношення до лізингової практики. З іншого боку, зарубіжні лізингові компанії зробили ряд спроб проникнення на внутрішній ринок країн СНД і далеко не всі ці спроби виявилися вдалими. Перетворення під впливом науково-технічного прогресу сфери виробництва та обігу, глибокі зміни економічних умов господарювання викликають необхідність пошуку та впровадження нетрадиційних для господарства нашої країни методів оновлення матеріально-технічної бази та модифікації основних фондів суб’єктів різноманітних форм власності. Одним з таких методів і являється лізинг. До початку 60-х років лізинг в зарубіжних країнах в основному торкався роздрібних компаній, які часто орендували свої приміщення. На протязі останніх трьох десятиріч популярність лізингу стрімко зросла; замість того, щоб позичати гроші на купівлю комп’ютера, автомобіля, судна чи супутника, компанія може взяти його в лізинг. Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена передусім несприятливим станом парку устаткування: значна питома вага морально застарілого устаткування, низька ефективність його використання, немає забезпеченості запасними частинами тощо. Одним з варіантів вирішення цих проблем може стати лізинг, який об’єднує всі елементи зовнішньо-торгівельних, кредитних та інвестиційних операцій. В наш час більшість українських (та й не тільки українських) підприємств відчувають нестачу оборотних коштів. Вони не можуть оновлювати свої основні фонди, впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу і вимушені брати кредити. Існують різноманітні види кредитування: іпотечне, під заставу цінних паперів, під заставу партій товару, нерухомості. Однак підприємству при необхідності оновлення своїх основних фондів вигідніше брати устаткування в лізинг. При цьому економія коштів підприємства у порівнянні зі звичайним кредитом на придбання основних засобів доходить до 10% від вартості устаткування за увесь строк лізингу, який складає, як правило, від одного до п’яти років. Теперішня економічна ситуація в Україні, на думку багатьох експертів, сприяє лізингу. Форма лізингу примирює протиріччя між підприємством, у якого немає коштів на модернізацію, і банком, який неохоче надасть цьому підприємству кредит, так як не має достатніх гарантій повернення інвестованих коштів. Лізингова операція вигідна усім учасникам: одна сторона отримує кредит, який виплачується поетапно, та потрібне устаткування, інша сторона — гарантію повернення кредиту, так як об’єкт лізингу є власністю лізингодавця чи банка, що фінансує лізингову операцію, до надходження останнього платежу. Лізинг може дати потужний поштовх процесам приватизації, конверсії, оновлення технологічного парку існуючих підприємств і створення нових виробництв, оптимізувати використання наявного машинного парку і на вигідних умовах отримати найсучасніше вітчизняне та зарубіжне устаткування. Успіх лізингового бізнесу в будь-якій галузі багато в чому залежить від правильного розуміння його змісту та специфічних особливостей, їх адекватного відображення в методичних рекомендаціях та практичних рішеннях. Тому передусім потрібно з’ясувати, в чому ж сутність лізингу, які його природа та потенціал, принципи та організаційні форми. Лише повне пізнання економічного механізму та переваг, закладених в лізинговій системі, дозволить широко використовувати його в практичній підприємницькій діяльності.   РОЗДІЛ 1: Загальна характеристика лізингу 1.1. Історія лізингу Окремі дослідники стверджують, що лізинг має тисячолітню історію. На їх думку, кодифікація норм, що регулюють лізингові відносини, була здійснена в Інституціях Юстиніана; згадки про лізинг знаходять в 1066 р., коли Вільгельм Завойовник орендував у нормандських судновласників судна для вторгнення на Британські острови; у 1248 р. хрестоносці, готуючись до походу, одержали в лізинг амуніцію; відповідно до Статуту Уельсу 1284 р., лізгольдери орендували землі у лендлордів на умовах (орендні платежі, строк), визначених землевласниками. Англійський автор Т. Кларк знайшов згадки про лізинг в Законах Хаммурапі (1800 р. до н.е.). Однак особисто я підтримую позицію тих вчених, які вважають, що в ті часи мова ще не йшла про лізинг у сучасному розумінні цього слова. Як вірно зазначають В.В. Вітрянський та Ю.Б. Харитонова у вищезазначених історичних документах мова йде про майновий найм (оренду). У той час у господарській діяльності багатьох стародавніх цивілізацій використовувалась оренда сільськогосподарських знарядь, землі, водних джерел, тварин. Саме ці майнові відносини, пов’язані з володінням річчю на правовій підставі іншій, ніж право власності, деякі дослідники помилково називають лізингом. В.А. Горемикін зазначає, що термін ”лізинг” у сучасному розумінні вперше був використаний у господарському обороті в 1877р., коли американська телефонна компанія ”Белл” почала не продавати свої телефонні апарати, а надавати їх у тимчасове користування за плату, що дозволило не тільки розширити збут продукції, але і захистити свої права на інтелектуальну власність у посиленій конкурентній боротьбі. Сучасний лізинг бере свій початок у практиці північноамериканських промислових корпорацій і банків середини ХІХ – початку XX століття, коли при укладанні договору, з метою обережнішого та заощадливого ставлення до майна, до нього включалась умова про право на купівлю (опціон), яке надавалось користувачу після закінчення терміну оренди. У Західній Європі лізинг поширився в середині ХХ

Содержание

ЗМІСТ

Вступ ст. 2
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади лізингу ст. 4
1.1. Історія лізингу ст. 4
1.2. Суть, види та учасники лізингу ст. 8
1.3. Державне регулювання лізингової діяльності ст. 14
1.4. Правове регулювання лізингової діяльності ст. 19
РОЗДІЛ 2.Аналіз статистичних даних будівельної галузі Хмельницької області ст. 24
РОЗДІЛ 3. Техніко-економічний аналіз ВАТ «Євроцемент» ст. 33
Висновок ст. 47
Література ст. 49

Литература

Література

1. Покропивний С.Ф. «Економіка підприємства» - Київ: «КНЕУ», 2001 р.
2. Горбонос Ф.В., Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О. «Економіка підприємства» - Київ: «Знання», 2010 р.
3. Тирпак В.І. «Економіка нових форм господарювання» - Тернопіль: «Джура», 2000 р.
4. Вихор О.І., Лятамбор О.А., Униць-Ходаківська В.П. «Ринок фінансових послуг: теорія і практика» - Київ: «Кондор», 2009 р.
5. Новицький В.Є. «Міжнародна економічна діяльність України» - Київ: «КНЕУ», 2003 р.
6. Мішенко В.І., Луб’яницький О.Г., Славянська Н.Г. «Основи лізингу», - Київ: «Знання», 2007 р.
7. Лагутін В.Д. «Кредитування: теорія і практика» - Київ: «Знання», 2001 р.
8. Нагорний І.В. «Конспект лекцій з економіки будівництва» - Дніпропетровськ: «ДНУЗТ», 2009 р.
9. Кадуріна Л.О. «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» - Київ: «Слово», 2003 р.
10. Бєлявцев М.І., Шестопалова Л.В. «Інфраструктура товарного ринку» - Київ: «Центр навчальної літератури», 2005 р.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Конкурентная способность российской экономики 1500
Производственный план 1500
Система управління персоналом підприємства 1100
Конкуренция в сфере обслуживания и ее влияние на деятельность предприятий питания и гостиниц 1500
Экономический анализ предприятия 1500
Определение потребности в работниках на предпиятии 1500
Предприятия в системе налогооблажений Российский и Зарубежный опыт 1500
Расчет показателей от внедрения мероприятий научно- технического прогресса 1500
Финансовое планирование на предприятии 1500
Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.