Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Медицина - Корекція стану здоров’я молоді за допомогою візуальної кольоростимуляції

Корекція стану здоров’я молоді за допомогою візуальної кольоростимуляції Медицина . Дипломная

  • Тема: Корекція стану здоров’я молоді за допомогою візуальної кольоростимуляції
  • Автор: Владыкин Василий
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Медицина
  • Страниц: 90
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: Харьковский университет
  • Цена(руб.): 3500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

ВСТУП …веселка й життя – одне й те ж саме. І. В. Гете Актуальність даної роботи полягає у тому, що стан здоров’я молоді за останні 15 – 20 років значно погіршився. Це, передусім, пов’язано з тим, що протягом навчання в вищому навчальному закладі, особливо на першому курсі, через адаптацію до нових умов, гіподинамію, дидактогенні навантаження, втому та перевтому, постійні навантаження на нервову систему, стреси, шкідливі звички, конфлікти у студентів спостерігається значне погіршення стану здоров’я. Свою роль у формуванні картини здоров’я молоді відіграють такі фактори як система відношення до себе, оточуючого середовища, соціальне положення, рівень матеріального забезпечення. Сучасна цивілізація значно зменшила контакт людини з природою. Більшість часу проводиться у замкнутому просторі; людина дихає повітрям, яке насичене небезпечними частинками, живе у штучному світі. Щоб мати можливість корегувати ці розлади, необхідно володіти відповідними знаннями, серед яких і кольоротерапія, як надзвичайно ефективний метод оздоровлення управління психічною й тілесною сторонами життя індивіда. Особливістю цього методу є практичність, можливість використання у повсякденному житті кожної людини, якщо це необхідно. Корекція психоемоційного стану людини – одна із головних задач візуальної кольоростимуляції. Важливими є питання надання переваги тим чи іншим кольорам, а також огидні для людини кольори. Візуальну кольоростимуляцію можна використовувати при стресі, остеохондрозі, головному болі, порушення сну, сексуальних розладах, психічних розладах та неврозах [25]. Особливе значення візуальна стимуляція має при сезонних афективних розладах, так званих зимових депресіях, сезонних розладах настрою, які проявляються у більшості людей восени та взимку, появою депресивних симптомів, втомлюваністю, сонливістю, підвищеною потребою у вуглеводах, роздратованістю та інтерперсональними труднощами. Відзначається, що візуальна кольоростимуляція є ефективним методом профілактики та лікування цих станів, попереджаючи тим самим розвиток психосоматичних розладів [9]. Можливості методу за останні роки багаторазово зросли: розроблені нові апарати, які в повній мірі використовують досягнення сучасної електроніки. Нова медична техніка дозволяє в лікувально-профілактичних цілях впливати не тільки світлом визначеного кольору, але й ритмом подачі світлових стимулів [9]. Сьогодні існує безліч методів введення кольороенергій в інформаційно-енергетичний метаболізм індивідуума. Причому всі прийоми ефективні незалежно від ступеня усвідомлення людиною характеру й спрямованості кольороенергетичного впливу. Колір, як і звук, є природним інтегратором фізіологічних і психічних процесів. Використання рангуючих методик, визначення характеру переваг допомагають поставити точний «енергетичний діагноз» і цілеспрямовано підібрати особливий колір для оздоровлення. Так можна управляти живою системою й психічними процесами, впливаючи найбільш звичним способом, досягаючи значимих результатів без використання синтетичних ліків і складних фізіологічних впливів. Об’єктом дипломної роботи є студенти у віці 17-18 років. Предмет: вплив кольору на стан здоров’я студентів. Завдання дослідження: 1) Вивчити особливості впливу кольору на стан здоров’я студентів; 2) Проаналізувати психоемоційний стан студентів за допомогою 8-кольорового тесту М. Люшера; 3) Дослідити зміни розмірів біополя студентів залежно від впливу кольору за допомогою інтегрального методу енергоінформаційної адаптометрії (аурографіки); 4) Дослідити функціональний стан організму студентів за допомогою апаратно-програмного комплексу (АПК) “INTA-com-Voll”. Гіпотезою дослідження є припущення, що кольоротерапія має властивість позитивно впливати на стан здоров’я молодих людей (студентів) і її можна використовувати не тільки для профілактики й оздоровлення, а й для якісної немедикаментозної корекції стану здоров’я та як стимулятор навчання, обираючи необхідну для цього програму на приладі АС – 5.0. Методологічною основою дослідження є фундаментальні положення про особливості впливу кольору на стан здоров’я людини; характеристику фізичного та психологічного станів людини, яка вибирає той чи інший колір у даний проміжок часу у працях І. В. Гете, М. Люшера, Б. О. Базими тощо. Методи дослідження: 1) Методика 8-кольорового тесту М. Люшера; 2) Інтегральний метод енергоінформаційної адаптометрії (аурографіка); 3) Апаратно-програмний комплекс (АПК) “INTA-com-Voll”; 4) Метод візуальної кольоростимуляції; 5) Статистична обробка даних за допомогою програми SPSS 13.0 for Windows, Microsoft Excel, параметричні критерії Стьюдента та парний ранговий критерій Вілкоксона. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше була виявлена кореляція між дефіцитом на кожній із чакр та позицією кольору за 8 кольоровим тестом М. Люшера та проаналізована зміна енергетичного стану після сеансів кольоростимуляції при допомозі АПК “INTA-com-Voll”. Теоретична значущість дослідження полягає у використанні отриманих результатів для подальшого розвитку та поглиблення теоретичних аспектів впливу кольору на енергетичний та психологічний стани людини. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання результатів в створенні оздоровчих та корекційних програм для покращення здоров’я молоді.

Содержание

ЗМІСТ Стор. ВСТУП……………………………………………………..………….4 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРОТЕРАПІЇ ………………………………………………………8 1.1. Здоров’я студентів як сучасна проблема ..........................................8 1.2. Загальні відомості про колір та кольоротерапію……....................12 1.3. Методи використання лікувальних властивостей кольорів...........18 1.4. Класифікація кольорів………………………………….............…..19 1.5.Загальна характеристика кольору та його вплив на організм людини........................................................................................................23 1.6. Лікування сприятливими кольорами ……………...........................39 2. ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………..……...41 2.1. Загальна характеристика об’єкту та постановка дослідження...............................................................................................41 2.2. Методи дослідження…………………….......................................…42 2.2.1. Методика “8-кольоровий тест М. Люшера”..........................42 2.2.2 Метод енергоінформаційної адаптометрії (аурографіка).....49 2.2.3. Метод оцінки функціонального стану організму – Апаратно-програмний комплекс (АПК) “INTA-com-Voll”...................51 2.2.4. Метод візуальної кольоростимуляції.....................................52 2.3. Статистичні методи обробки даних…………………..…..........….56 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЛЬОРУ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ..............................……….…….….…..58 3.1. Дослідження психоемоційного стану студентів за допомогою 8-кольорового тесту М. Люшера.................................................................58 3.1.1. Визначення коефіцієнту вегетації (Кв) К. Шипоша у студентів.....................................................................................................58 3.1.2. Визначення сумарного відхилення від аутогенної норми (АТ-норми) Вальнефера…………………………………………………59 3.2. Дослідження об’єму аури в експериментальній й контрольній групах на початку та в кінці експерименту…………………………….61 3 .3. Дослідження функціонального стану організму за допомогою апаратно-програмного комплексу (АПК) “INTA-com-Voll” в обох групах, %....................................................................................................66 3.4. Кореляція між позицією кольору в тесті М. Люшера та його недостатністю на енергетичних центрах в обох групах на початку експерименту…………………………………………………………….77 ВИСНОВКИ………………………………………………………...81 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ....................…………….……….………....82 ДОДАТКИ………………….............................................................86

Литература

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ: 1. Алексантров А. А. Психотерапия: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2004. – 480 с. 2. Атраментова Л. О., Утєвська О. М. Статистичні методи в біології: Підручник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007 . – 288 с. 3. Базыма Б. А.Психология цвета: теория и практика. – СПб.: Речь, 2007. – 205 с., илл. 4. Биоптрон-цветотерапия. Руководство. Гуляр С. А. – К.: изд-во ЦЕПТЕР. – 1999. – 104 с., илл. 5. Боне Л. Магия цвета. – СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 364 с. 6. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. 2001. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 416 с. 7. Вельховер Е. С. , Кушнир Г. В. Экстрарецепторы кожи. – Кишинев: Б. и., 1983. – 125 с. 8. Визуальная цветостимуляция в рефлексологии, неврологии, терапии и офтальмологии. // Сб. ст. под ред. В. С. Гойденко. РМА. – М., 1998. – 114с. 9. Визуальная цветостимуляция в рефлексологии, неврологии, терапии и офтальмологии. // Сб. ст. под ред. В. С. Гойденко. РМА. – М., 2000. 114с. 10. Влахов А. Л., Влахова О. П. Скрининговая энергоинформационная адаптометрия голографической матрицы человека. // Валеология: современное состояние, направления и перспективы развития: 2 Междунар. науч.-практич. конф. Т .ІІІ. – Харьков, 2004 г. – с. 26-33. 11. Вогралик В. Г. , Вяземский Э. С. Очерки китайской медицины. – М.: Медгиз, 1961. – 192 с. 12. «Вопросы валеологии и эниовалеологии - V» (Сборн. науч. ст.). Под ред. В.П. Гоча. В 2-х томах. Т. 2. – Севастополь: Севастопольский валеологический центр «Лаукар», 2002.- 180 с.; ил. 13. Гава Лувсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. – М.: Наука, 1986. – 575 с. 14. Гёте И. В. Избранные сочинения по естествознанию. Издательство академии наук СССР, 1957. – 555 с. 15. Глива Є. Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. – Острог-Київ: вид-во «Острозька академія», вид-во «Кондор», 2004. – 530 с. 16. Гончаренко М. С., Камнева Т.П., Кобзарь Н. В., Гудим О.А., Игнатенко И.В. Исследование влияния гармонизаторов и рунных текстов на организм человека//Концептуальные и практические аспекты применения теории причинности. Материалы ІІ-ой международной научно-практической конференции – Тюмень, 6-12 января 2003 г.–с.52-62 17. Гончаренко М. С., Камнева Т. П., Батищева Р. П., Белоусов А. Н., Скоморовский Ю. М. К вопросу о методике изучения биополя человека с помощью аурографии //Валелогія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: Матер. ІІ міжнар. наук.- практ. конф. Т. ІІІ – Харків, 2004. – с. 51 – 55. 18. Гончаренко М. С., Самойлова Н. В. Методическое пособие по валеологическим аспектам диагностики здоровья. – Харьков, - 2003. – 156 с. 19. Діагностика здоровья. Психологический практикум / Под ред.. проф. Г. С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2007. – 950 с. 20. Дыхан Л. Б., Кукушин В. С., Трушкие А. Г. Педагогическая валеология. Уч. пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. В. С. Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 528 с 21. Егорова Е. Процветание по максу Люшеру. – СПб.: Питер, 2007. –160 с.: алл. 22. Казначеев В. П., Баевский Р. М., Донозологическая диагностика в практике массового обследования населения. – Л.: Наука, 1980. – 120 с. 23. Канева Т. П., Кобзарь Н. В., Батищева Р. П., Белоусов А. Н., Скоморовский Ю. М., Курдюкова В. П. Исследование влияния энергоинформационного воздействия на организм человека. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Валеологія: сучасний стан та перспективи розвитку». – Харків, 2002. – с. 87. 24. Киеня А. И., Бондаревский Ю А Здоровый человек ( основные показатели ).—Минск: ИП “Экоперспектива”, 1997.—108 с. 25. Кулаков С. А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков. – СПб.: Речь, 2004. _ 464 с., илл. 26. Лугова А. М. Визуальная цветостимуляция (Цветоимпульсная рефлексотерапия) в схемах, рисунках и таблицах: Учебно-методическое пособие. – М. ЭКОН, 1999. – 105с. Психология для жизни // Успенская С. Ю. – 2006. - № 6. С.37 – 41. 27. Людмила-Стефания Коды здоровья. Слова и мысли, которые исцеляют. СПб.: Издательство «Крылов», 2007. 160 с. 28. Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / Под. ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2005. – 688 с.: алл. 29. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с. 30. Руководство по использованию восьмицветного теста Люшера / Сост. О. Ф. Дубровская. – М.: «Когито-Центр», 2001. – 63с. Изд. 4-е, испр. (Психологический инструментарий). 31. Самохин А. В., Готовский Ю. В. Электропунктурная диагностика и терапия по методу Р. Фолля. — М.: Центр интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС», 1995— 448 с. 32. Сельчёнок К. В. Новое цветолечение. Гармонизация организма с помощью комп’ютерного психопроцессора «Ключ к будущему» / 33. Серов Н. В. Лечение цветов. Архетип и фигура. Узд-е 3, переработанное и дополненное. – СПб, Речь, 2005. – 224 с., илл., табл. 34. Серов Н. В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. – СПб.: Речь, 2004. – 672 с. 35. Смирнов Н. Н. Здоровье человека как философская проблема // Вопр. филос. – 1985. – №7. –С. 81 – 93. 36. Тєрнер В. Проблемы цветовой классификации в примитивных культурах // Семиотика и искусствометрия. – М.: Мир, 1972. С. 50 – 81. 37. Фрилинг Г., Аур К. Человек – цвет – пространство. – М.: Стройиздат, 1973. – 141 с. 38. Хей Л. Я могу стать счастливой. – М.: ОЛМА Медиа Групп; ОЛМА – ПРЕСС, 2007. – 192 с. 39. Цветоимпульсная терапия заболеваний внутренних органов, неврозов и глазных заболеваний: Учеб пос. / В. С.Гойденко и соавторы; РМА; Социнновация. М., 1996, 43с. 40. Цветотерапия: лечебные лучи радуги // Женский журнал здоровье – К., № 10, С. 66 – 70. 41. Цойгнер Г. Учение о цвете. М.: Изд. Лит. по строительству, 1971. 42. Чепига М. П., Чепига С. М. Стимуляція здоров’я та інтелекту. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання,2006. – 347 с. 43. http://www.asvomed.ru 44. http: //www. colorzone. ru 45. http://conf.bstu.ru 46. http: //www. mega. km. ru 47. http://lіb.sportedu.ru 48. http://ru.wіkіpedіa.org 49. http: //www. womenhealth. net. ru 50. http://www.duna.com.ua

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Коррекция цветоощущения у слабовидящих детей старшего дошкольного возраста с использованием элементов изо-деятельности 1900

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.