Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Логистика - Виробнича логістика

Виробнича логістика Логистика . Реферат

  • Тема: Виробнича логістика
  • Автор: Марта
  • Тип работы: Реферат
  • Предмет: Логистика
  • Страниц: 10
  • Год сдачи: 2010
  • ВУЗ, город: ДГУ
  • Цена(руб.): 300 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

У своїй діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально-технічні ресурси (сировину, матеріали, енергію, паливо, комплектуючі вироби тощо). Вони в процесі виробництва перетворюються на продукцію (послуги) і підлягають постійному поповненню. Для цього організується матеріально-технічне забезпечення, яке включає: визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, пошук і купівлю, організацію доставки, зберігання й видачі окремим споживачам на підприємстві. Постачання матеріально-технічних ресурсів має бути своєчасним, комплектним і з мінімальними витратами. Виробнича логістика − управління матеріальним потоком. Актуальність застосування логістики у матеріальній сфері зумовлена декількома аспектами. По-перше, останнім часом спостерігається тенденція звуження сфери масового і багатосерійного виробництва. Розширюється застосування універсального устаткування, гнучких переналагоджуваних (виробничих) систем. Виробники отримують все більше замовлень на виробництво невеликих партій і навіть одиничних виробів. При цьому з боку покупців все частіше висувається вимога задовольнити потребу за мінімально короткий термін з високим ступенем гарантії.

Содержание

Вступ 1.Суть виробничої логістики 2.Характеристика виробничої логістики Висновки Список використаних джерел……………………………………………… 9

Литература

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін – К.: КНЕУ, 2006. 2. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М. та ін. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й.М. Петровича – Львів: «Новий Світ - 2000», 2004. 3. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 4. www.readbookz.com

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Значение и место транспорта в мировой экономике. Транспортные системы и их характеристика. 500
Система "Точно вовремя" 500
Система "Канбан" 500
Информационное обеспечение производственных процессов 500
Логистический сервис как фактор повышения конкурентноспособности фирмы 500
Экономический аспект времени 500
Ведение переговоров 500
Характеристика комплексных показателей эффективности и результативности логистической системы транспортной компании 500
Рекомендации по организации эффективной системы материально-технического снабжения предприятия 500
Цифровые товарные коды и их использование в логистике 550

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.