Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Медицина - Особливості обслуговування дітей та догляд за ними в інфекціонному стаціонарі

Особливості обслуговування дітей та догляд за ними в інфекціонному стаціонарі Медицина . Дипломная

  • Тема: Особливості обслуговування дітей та догляд за ними в інфекціонному стаціонарі
  • Автор: Andrey
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Медицина
  • Страниц: 72
  • Год сдачи: 2007
  • ВУЗ, город: ЧНУ
  • Цена(руб.): 4000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Вступ
Серед низки захворювань людини особливу групу складають інфекційні хвороби. Найважливіша особливість інфекційних хвороб та, що безпосередньою причиною їх виникнення є проникнення в організм шкідливого мікроорганізму, який розмножується в ньому, спричиняючи ті чи інші порушення, виділяється в навколишнє се¬редовище, створюючи небезпеку зараження інших людей.
Група гострих дитячих інфекційних захворювань охоплює ті їх види, які майже виключно або переважно зустрічаються в дітей. Меншу кількість захворюваності дорослих на дитячі інфекції можна пояснити чинниками епідеміологічного характеру (хвороба, перене¬сена в дитячому віці, щеплення тощо) та біологічними особливостя¬ми організму (вікова несприйнятливість).
Проблема дитячих інфекційних хвороб тісно пов'язана з загаль¬ною проблемою дитинства. Інфекційні хвороби певним чином впли¬вають на фізичний розвиток дітей. Ускладнення при дитячих інфек¬ційних хворобах можуть стати причиною не тільки часткової, а й повної втрати функцій важливих органів чи систем організму. Вони дезорганізують роботу дитячих закладів, відривають жінку-матір від зайнятості на виробництві спорадично, а іноді надовго, і деякою мірою навіть можуть гальмувати виробниче життя.
Дитячим інфекційним хворобам властиві всі особливості інфек¬ційних хвороб дорослої людини.Висновок
Діагностика інфекційної хвороби, особливо в ранній період її роз¬витку, є нелегким завданням. Тільки ретельне зіставлення всіх клінічних, епідеміологічних і лабораторних даних, а також резуль¬татів спеціальних досліджень дає змогу поставити правильний діаг¬ноз. При кожному захворюванні важливе значення має рання діаг¬ностика, своєчасно розпочате лікування дає кращі наслідки і забез¬печує весь комплекс протиепідеміологічних заходів.
Головним методом діагностики залишається клінічний. До нього додаються лабораторні дослідження, епідеміологічний анамнез (дані про інфекційні захворювання в осіб, які контактують з хворим, про раніше перенесені інфекції, профілактичні щеплення). Наявність пев¬ної інфекції в осіб, які перебувають у контакті з хворим, підвищує можливість виникнення її в останнього. Відсутність цієї інфекції в дитини в минулому, відсутність щеплень посилюють можливість ви¬никнення цієї інфекції. Дані про те, що дитина цю інфекцію вже перенесла, говорять про те, що виникнення її мало ймовірне. Слід особливо звернути увагу на анамнез хворого його скарги і най¬перші ознаки захворювання, помічені як самим хворим, так і особа¬ми, які його оточують.
Завданням лікаря є виявлення інфекційного захворювання за пер¬ших його ознак та будь-яких проявів. Труднощі в діагностиці вини¬кають за недостатньої вираженості клінічних проявів, за наявності стертих і атипових форм захворювання. Вони виникають навіть при змішаних формах, коли одна інфекція нашаровується на іншу, що може міняти симптоматику. Утруднення можуть бути на самому по¬чатку чи, навпаки, наприкінці хвороби, коли симптоми захворювання ще не набули повного розвитку чи вже стали слабшати.
В усіх цих випадках мають значення окремі симптоми, характерні вираженими формами даної хвороби (елементи типовості). Основою діагностики є послідовність розвитку симптомів. Важливо своєчасно запідозрити інфекційну хворобу, вирішити питання про госпіталі¬зацію, якомога раніше розпочати лікування, провести заходи щодо запобігання поширенню інфекції серед здорових дітей.

Содержание

ПЛАН
Анотація
Вступ
1. Загальна частина
1.1. Інфекційна хвороба та її сутність
1.2. Клінічні форми та класифікація
1.3. Особливості імунітету
2. Кір
2.1. Класифікація клінічних форм кору
3. Краснуха
4. Стрептококова інфекція
5. Скарлатина
6. Висновок
7. Охорона праці
8. Список використаної літератури

Литература

Список використаної літератури
1. В.П.Бисаріна «Дитячі хвороби з доглядом за хворими дітьми» Москва «Медицина» 1981
2. С.М.Гавалов «Дитячі хвороби» К. «Здоровя» 1985
3. І.О.Ситник, С.І. Климнюк , М.С. Тварко «Мікробіологія, вірусологія, імунологія» Тернопіль, «Укрмедкнига» 1998
4. В.Л.Страковська «Медсестринство в педіатрії» К. «Здоровя» 1999
5. Л.О. Трішкова, Крамаєв С.О., С.М. Кочеткова, А.П.Михайлова «Інфекційні хвороби у дітей» К. «Здоровя» 2000

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Аутоиммунный тиреоидит и нарушение липидного обмена у женщин постменопаузального возраст 4000
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ ШЕЙНОГО И ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА 4000
Разработка элипсометрического метода контроля оптических покрытий 4000
Массаж как средство восстановления после тренировки при занятии футболом 4000
Корекція стану здоров’я молоді за допомогою візуальної кольоростимуляції 3500
Правовые проблемы регулирования института клинической трансплантации трансплантологии в России 4000
Совершенствование муниципального управления охраны злоровья населения 4000
Эфирные масла 3999
Коррекция невротических состояний пациентов в условиях клиники неврозов 3999
Зеркальное моделирование на верхнюю челюсть 4000

© 2010-2018, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.