Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Право - Особливості_політичної_системи

Особливості_політичної_системи Право . Курсовая

  • Тема: Особливості_політичної_системи
  • Автор: Александр
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Право
  • Страниц: 29
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: -----
  • Цена(руб.): 1500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Актуальність теми. Тема курсової роботи була обрана не випадково, тому що вона на мою думку є досить цікавою й актуальною складовою ланкою предмету правознавства.
Сьогодні в суспільстві діють та формуються різні соціальні інститути: політичні партії, суспільні органи й організації й т.д. У зв'язку з цим виникає велика кількість питань, які пов'язані з функціонуванням цих інститутів, співвідношенням їх між собою й собливо з державою. Важливим аспектом є рішення політичних, економічних, соціальних завдань даними інститутами, точніше, які з них є найбільш ефективними у певних історичних обставинах. Ці питання і становлять проблему політичної системи та її елементів.
Мета роботи. Я вважаю, що особливо важливо в даній роботі зіставити державу з іншими соціальними інститутами суспільства для того, щоб краще розкрити державу, як політичну організацію, виявити специфіку її структури й структур інших суспільних утворень.
Перший розділ роботи буде присвячений поняттю й структурі політичної системи. Наступним пунктом важливо дати характеристику державі, як особливій ланці політичної системи, та у висновку охарактеризувати його взаємодію з найбільш важливими елементами політичної системи. Такий зміст, на мою думку, добре розкриє тему реферату.
Літературні джерела. На сьогоднішній день існує велика кількість книг і праць, де політичній системі приділена багато уваги. На мій погляд, найбільше повно це питання розкрите в численних підручниках з теорії держави й права таких авторів, як: А.Б.Венгеров, М.Н.Марченко, С.А.Комарів, В.Н.Хропанюк та інших . Ці книги стали важливою літературною базою для написання даної роботи.

Содержание

Вступ 2
І. Політична система, поняття та функції 3
1.1.Поняття політичної системи 3
1.2. Функції політичної системи 8
1.3. Структура політичної системи 12
ІІ. Особливості елементів державної політичної системи 14
2.1 Держава як елемент політичної системи 14
2.2. ЗМК як елемент політичної системи 18
ІІІ. Взаємодія держави та інших елементів політичної системи 25
3.1. Держава та політичні партії 25
3.2.Держава та профспілки 26
3.3. Держава та церква 27
Висновок 28
Список використаних джерел 29

Литература

Список використаних джерел
1. Лисенков С.Л., Теорія держави і права, Юрінком Інтер, -К:, 1995;
2. Сухонос В.В., Теорія держави і права, Університетська книга, Суми, 2005;
3. В.В.Копєйчиков, Теорія держави і права, Юрінком Інтер, -К:, 2002;
4. Кельман М.С. Загальна теорія держави та права, Новий світ, -К:, 2003;
5. Катюк В.О. Загальна теорія держави і права, Юрінком Інтер, -К:, 2005;
6. Скакун О.Ф.Теорія держави і права, Консум, - Х:, 2001;
7. Олійник А.Ю., Гусарев С.Д., Слісаренко О.Л. Теорія Держави і права України, Юрінком Інтер, -К:, 2001;
8. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995;
9. Петров Г.И. Советское административное право, -Л:, 1970;
10. Періодична література:
11. Петрова Л.П. Джерела прав (критичний методологічний дослід) //Вісник Академії правових наук України. 1997. - №1;
12. Онищенко Н.М. Джерела права та правові системи сучасності // Правова держава. вип..12. К:, 2001;
13. МузиченкоП. Нове бачення проблеми джерел права // Юридичний вісник. 1998. -№3;
14. Шемшученко Ю.С. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи: Монографія. К:, 2001;
15. Концепція розвитку законодавства України на 1997-2005 роки. К:, 1997;
16. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // государство и право. М:,1998. - №2.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
реализация форм права 1500
Корпоративное право 1500
Общая характеристика законодательства,регулирующего труд профессиональных спортсменов 1500
Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения 1500
Налоговое регулирование предпринимательской деятельности 1500
Повреждение или уничтожеие военного имущества по неосторожности 1500
Исполнительные органы государственной власти 1500
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 1500
Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 1500
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.