Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Бухучет и аудит - Инвентаризация на предприятиях общественного питания

Инвентаризация на предприятиях общественного питания Бухучет и аудит . Курсовая

  • Тема: Инвентаризация на предприятиях общественного питания
  • Автор: Наталья Чимпояш
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Бухучет и аудит
  • Страниц: 29
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: ИВПУ №9 (Измаил) Украина
  • Цена(руб.): 2175 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Вступ.
Для правильного керівництва діяльністю торгівельного підприємства необхідно мати в своєму розпорядженні повну, точну, об'єктивну, своєчасну і досить детальною економічною інформацією. Це досягається веденням господарського (бухгалтерського) обліку. Одному з головних завдань бухгалтерського обліку товарних операцій в оптовій торгівлі є правильна організація обліку, що дозволяє своєчасно отримувати інформацію про хід вступу товарів, про виконання договірних зобов'язань постачальниками і покупцями продукції, про стан товарних запасів, про хід відвантаження і реалізації цінностей і контроль за їх збереженням. При цьому керуються наступними основними принципами:
- єдність показників бухгалтерського обліку при реалізації товарів підприємствам роздрібної торгівлі, громадського харчування або іншому оптовому підприємству; - можливість здобуття оперативної облікової інформації про господарську діяльність підприємства (наприклад за день);
- облік товарів і тари відповідно до розділення матеріальної відповідальності по кожній особі або бригаді згідно з угодою про матеріальну відповідальність;
- облік товарів і тари в натурально-вартісному вираженні; на оптових підприємствах товари враховуються по сортах, кількості, цінах і вартості, матеріальна відповідальна особа звітує по товарах в розрізі кожного найменування;
- єдність оінки товарів при їх оприбутковуванні і списанні у витрату (так, якщо товари були оприбутковані за підкупними цінами, то і списуватися вони повинні за цими ж цінами).
Пiд iнвентаризацiєю слiд розумiти перевiрку та оцiнку фактичної наявностi об'єкту контролю, якiй притаманнi наступнi ознаки: наявнiсть розпорядчого документу; здiйснення дiй колегiальним органом; виявлення кiлькiсних i якiсних характеристик об'єкту; реєстрацiя та oцінкa фактiв; нормативно-правове регулювання, рахункова та бухгалтерська обробка документiв; узагальнення та реалiзацiя результатiв; прийняття рiшень.

Содержание

План:
Вступ
I. Загальні правила проведення інвентаризації на Підприємствах Громадського Харчування.
1.1. Теоретичні аспекти інвентаризації
1.2. Організаційний процес і методика проведення інвентаризації
II. Інвентаризацiя запасiв
2.1. Інвентаризація запасiв в коморi
2.2 . Інвентарізація незавершеного виробництва
2.3. Iнвентаризацiя товарів у буфетах
2.4. Iнвентаризацiя готiвки в кaci
2.5. Визначення, регулювання та вiдображення результатiв iнвентарuзацiї
2.6. Пересортування
ІІІ. Висновок

Литература

Список використованної літератури:
1. Ніколаєва Г.А. «Бухгалтерський облік в оптовій торгівлі»
2. Куліков А.П., Сєчкіна Є.І. «настольна книга бухгалтера»
3. Бутинєц «Бухгалтерський облік в громадському харчуванні»

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Аудит нематериальных активов 1500
Формирование системы управленческого учета в РФ 1500
Учет основных средств 1500
Дебиторская и кредиторская задолженность 1500
Формирование бухгалтерской финансовой отчетности 1500
Ответственность главного бухгалтера и отчетность 1500
Общий анализ структуры баланса 1500
Теоретические аспекты аудиторской проверки и методов аудита 1500
Бюджетирование 1500
Бухгалтерский учет финансовых результатов в ООО 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.