Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Бухучет и аудит - Облік створення підприємства

Облік створення підприємства Бухучет и аудит . Курсовая

  • Тема: Облік створення підприємства
  • Автор: Winnercom
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Бухучет и аудит
  • Страниц: 75
  • Год сдачи: 2006
  • ВУЗ, город: Донецк
  • Цена(руб.): 900 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Зміст

Вступ...................................................................................................................................4
1. Обгрунтування сфери діяльності підприємтва. Розробка техніко - економічного обгрунтування ....................................................................................................5
2. Обгрунтування організаційно - правової форми власності підприємства.....8
3. Перелік документів, необхідних для державної реєстрації підприємства..............................................................................................................................12
4. Документальне оформлення рішення засновників про створення підприємства..............................................................................................................................16
5. Розробка установчих документів ....................................................................18
6. Обгрунтування вибору закладу банка й відкриття тимчасового поточного
рахунку...................................................................................................................................21
7. Порядок формування статутного капіталу відповідно до діючого законодавства України. Процедура передплати акцій при створенні відкритого акціонерного товариства...........................................................................................................24
8. Опис процедури реєстрації юридичної особ.................................................29
9. Постановка підприємства на облік в органах Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондах соціального страхування.............................................34
10. Опис процедури отримання документів дозвільного характеру...................38
11. Опис процедур отримання дозволу на виготовлення та виготовлення штампа й печатки підприємства..............................................................................................43
12. Нотаріальне оформлення ліцевої картки, її реєстрація у закладі банка, відкриття постійного поточного рахунку. Договорне регулювання взаємовідносин підприємства із закладом банка з розрахунково - касового обслуговування......................46
13. Створення вступного сальдового бухгалтерського балансу........................49
14. Відображення господарчих операцій, повязаних із складанням вступного балансу........................................................................................................................................50
Висновки...........................................................................................................................51
Перелік використаної літератури...................................................................................52
Додатки.............................................................................................................................53


Вступ
Відповідно до ст. 62 Господарського Кодексу України, підприємство це самостійний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими субєктами для задоволення суспільних і особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідницької, торгової, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським Кодексом України та іншими законами.
Підприємство може бути утворено за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого їм (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом підстави нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, розподілу, перетворення) діючого (діючих) підприємства (підприємств) з виконанням вимог законодавства.
Реєстрація одна з процедур утворення підприємства, внаслідок якої останнє придбає права юридичної особи. Реєстрація підприємства здійснюється у виконкомах міських, районних по місцю знаходження підприємства. Для реєстрації підприємства подається рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення підприємства (додається установча угода, статут, реєстраційна картка, документ, який підтверджує сплату збору та інші документи). За відповідність усіх документів діючому законодавству відповідають засновники. Перереєстрація підприємств здійснюється у разі зміни назви, форми власності, організаційної форми. Порядок реєстрації підприємства регулюється Положенням «Про державну реєстрацію субєктів підприємницької діяльності», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 р.

Содержание

Работа на 5

Литература

Перелік використаної літератури

1. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності «Облік і аудит» - Ж.: ЖІТІ, 2000 600 стр. Бутинець Т. А., Чижевська Л
2. В., Береза С. Л. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів. Навчальний посібник. Ж.: ЖІТІ, 2000 672 стр.
3. Бухгалтерський облік в Україні. Под. Ред. А.Н. Коваленко Днепропетровськ: Баланс-Клуб, 2003 528 стр.
4. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник К.: КНЕУ, 2001 334 стр.
5. Статистичний щорічник Донецької області за 2004 р.
6. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. К.: А.С.К., 2000 784 стр.
7. Хозяйственній кодекс Украині. Х.: ООО Одиссей, 2005. 256 с.
Чабанова Н. В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К.: Видавничий центр «Академія», 2003 686 стр.
8. Пачезеров В. Образцы договоров
9. Сопко В. В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2000 578 стр.
10. Арсеньєв.Є. Підприємство: крок за кроком Донецьк, 2004 319стр.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Аудит нематериальных активов 1500
Формирование системы управленческого учета в РФ 1500
Учет основных средств 1500
Дебиторская и кредиторская задолженность 1500
Формирование бухгалтерской финансовой отчетности 1500
Ответственность главного бухгалтера и отчетность 1500
Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и заказчиками 1000
Учет основных средств 990
Учет товарообменных операций 500
Общий анализ структуры баланса 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.