Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Химия - курсова Фізхімія Термодинамічний аналіз складних хімічних реакцій

курсова Фізхімія Термодинамічний аналіз складних хімічних реакцій Химия . Курсовая

  • Тема: курсова Фізхімія Термодинамічний аналіз складних хімічних реакцій
  • Автор: yurrko
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Химия
  • Страниц: 15
  • Год сдачи: 2006
  • ВУЗ, город: Львів
  • Цена(руб.): 150 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Висновки
1. З даних наведених в табл.5, видно, що результати розрахунків і графічного диференціювання добре узгоджуються між собою, що свідчить про правильність одержаних результатів.
2. Оскільки обидві реакції ендотермічні (ΔH>0), то з підвищенням температури (T1

Содержание

Провести термодинамічний аналіз рівноважної системи, що утворилася внаслідок перебігу заданих хімічних реакцій в заданому інтервалі температур і тисків між газоподібними речовинами, які вважати ідеальними газами.

Реакції:
1. СH3-CH2-CH3 → CH2=CH2 + CH4
2. СH3-CH2-CH2-CH3 → CH2=CH2 + CH3-CH3

Литература

1. Термодинамічні властивості речовин : Методичні вказівки до практичних занять з курсу фізичної хімії для студентів хіміко-технологічних спеціальностей /Упор. Ю.Я. Ван-Чин-Сян, Н.С.Качуріна, М.А.Шередько. Львів:ЛПІ, 1991.-64с.

2. Теоретична частина

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Окиснення циклогексану 900
Рассеивание и миграция примесей в почве 900
Рассеивание и миграция примесей в почве 800
Печное отделение производства серной кислоты из флотационного колчедана 800
Процесс сушки в сушилке с кипящим (псевдоожиженным) слоем. Сушильный агент топочные газы, получаемые в топке 1500
Исследования кинетики электродных реакций при коррозии стали в ортофосфорном электролите 1500
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 1500
Производство азотных удобрений 1500
Агрохимическая характеристика почв хозяйства 1500
Агрохимическая характеристика почв хозяйства 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.