Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Управление персоналом (Менеджмент) - Менеджмент

Менеджмент Управление персоналом (Менеджмент) . Контрольная

  • Тема: Менеджмент
  • Автор: Юлия
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Управление персоналом (Менеджмент)
  • Страниц: 35
  • Год сдачи: 2007
  • ВУЗ, город: СГПУ
  • Цена(руб.): 500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління.
Під стратегією в даному випадку розуміють загальне напралення та спосіб використання засобів для досягнення поставленої цілі. Цьому способу відповідає певний набір правил та обмежень для прийняття рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах рішення, що не протирічать прийнятій стратегії, відкинувши всі інші варіанти. Після досягнення поставленої цілі стратегія як направлення та засіб її досягнення припиняє своє існування. Нові цілі ставлять задачу розробки нової стратегії.
Тактика це конкретні методи для досягнення поставленої цілі в певних умовах. Задачею тактики управління є вибір найбільш оптимального рішення і найбільш вірних в даній господарській ситуації методів і прийомів управління .
Стратегічне управління являє собою діяльність по розробці і реалізації стратегії в масштабі реального часу, Воно вирішує задачі:
- подолання кризового стану фірми, викликаного розбіжністю її можливостей і вимог середовища;
- заняття лідируючого положення на ринку (у галузі) у перспективі;
- забезпечення життєздатності в будь-якій самій несподіваній ситуації;
- створення умов довгострокового розвитку з обліком зовнішніх і внутрішніх можливостей.
У відмінності від оперативного, таке управління має не реактивний, а випереджальний характер. Мова йде про дії в сьогоденні, що визначають виживання фірми в майбутньому. Менеджери на основі прогнозу ситуації, у якій буде функціонувати і розвиватися компанія і її оточення, випереджають своїми рішеннями ті чи інші події, а не просто реагують на них у міру виникнення.

Содержание

1. Необхідність, сутність, мета та завдання фінансового менеджменту 3
2. Функції і механізм фінансового менеджменту 5
3. Методи і принципи фінансового менеджменту 8
4. Підготовка та прийняття управлінських рішень 11
Сутність стратегічного управління 11
Формування і способи розробки стратегії 14
Управлінська праця. Основні функції та ролі менеджерів 17
5.Організаційні структури управління підприємства 19
Визначення поняття і принципи побудови 19
6. Нова система поглядів на управління в сучасних умовах 21
7. Стисла характеристика підприємства ВАТ «Хліб». 25
ЛІТЕРАТУРА: 35

Литература

1. Арефєва О. В. Фінансовий менеджмент: Навчально методичний посібник. К. Вид. Європ. універ; 2002 94с.
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент . - К. : Ника-Центр, Эльга , 1999.
3. Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: - 2-ге., перераб. і доп. Житомір: ПП Рута, 2002. 480с.
4. Бухгалтерський облік і фінансова діяльність обєкти фінансового контролю: Метод. посібник. К. Атака, Ельга Н, 2003. 304с.
5. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
6. Закон України «Про власність».
7. Закон України «Про підприємництво».
8. Закон України «Про підприємства».
9. Закон України «Про Ціни і ціноутворення».
10. Павлов Л.Н. Финансовый менеджмент . Управление денежным оборотом предприятия . Учебник для вузов . М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1995 400 с.
11. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика. К. ЦУЛ, 2003. 370с.
12. Социальный менеджмент: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. М.: ЗАО «Бизнес школа «Интел Синтез», Академия труда и социальных отношений; 1999. 384 с.
13. Финансовый менеджмент / Под ред. Акад. Г.Б. Поляка . М. : Финансы , 1997.
14. Хасби Д. Стратегический менеджмент. М., 1998. 364с.
15. Хучек М. Стратегическое управление трудовым потенциалом предприятия. М., 1993. 388 с.
16. Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
17. Якокка Л. Карьера менеджера. М.,1995.- 458с.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Процесс коммуникаций и эффективность управления 500
Отбор и расстановка персонала, методы отбора кадров, стратегия выживания фирмы в условиях банкротства 500
Инновационные процессы и кадровое консультирование 500
Менеджер отдела снабжения производственной компании 500
Менеджер отдела доставки 500
Сущность японской модели менеджмента 500
Организация производства и менеджмент 500
Системы сертификации качества 500
Сущность, элементы и базисные задачи музейной рекламы 500
Досье на информационные фирмы 500

© 2010-2021, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.