Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Филология - Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки

Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки Филология . Курсовая

  • Тема: Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Филология
  • Страниц: 42
  • Год сдачи: 2007
  • ВУЗ, город: ДонНУ
  • Цена(руб.): 900 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Двадцяте сторіччя - епоха розвитку технологій, появи різноманітних пристроїв, про які наші предки навіть не могли уявити. Для того, щоб розібратись, як саме потрібно користуватись або налагоджувати ті чи інші предмети побутової техніки і різноманітні технічні апарати (мікрохвильові печі, праски, телевізори, комп'ютери і т.д.), без яких ми не можемо зараз уявити наше життя, існують інструкції технічного використання для споживача, перекладу яких присвячена дана робота.
Основна роль інструкцій, полягає в тому, аби повідомити користувача про те, як саме потрібно використовувати той чи інший пристрій, ознайомити його із основними функціями пристрою, застережити від необачного користування з метою уникнення виходу апаратури із строю і т.д. Внаслідок такої цілеспрямованості усім інструкціям притаманний особливий стиль, характерною рисою якого є логічність, чіткість, точність, послідовність викладу, велика кількість спеціальної термінології.
Науково-технічні терміни як мовні знаки, що репрезентують поняття спеціальної, професійної галузі науки, становлять суттєву складову інструкцій технічного використання. Саме ця галузь лексики, з огляду на її неоднозначність, відсутність перекладних відповідників (у випадку термінів-неологізмів) та національної варіативності, є найскладнішою при перекладі інструкцій.
Забезпечує термінологічну грамотність суспільства - лінгвістична термінологічна діяльність, що здійснюється в нашій країні по таких напрямках як:...

Содержание

Вступ
Розділ І. Науковий стиль. Різновиди, основні функції, ознаки, сфери
вживання
1.1. Інструкція як вид науково-технічної літератури
1.2. Інструкції по використаню побутової техніки як вид науково-технічної літератури
1.3. Характер науково-технічного тексту
Висновки до розділу 1
Розділ II. Особливості технічної термінології
2.1. Способи перекладу технічних термінів по використанню побутової техніки
2.2. Терміни у текстах інструкцій
Висновки до розділу II
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Перелік використаної літератури
ДОДАТОК А

Литература

1. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: Учеб. пособие. - 3-е изд., стереотип. - М.: Едиториал УРСС, 2005.- 160 с.
2. Баскаков А.Н. Социолингвистические проблемы терминологии на языках народов СССР: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988
3. Белодед И.К.Интернациональные элементы в лексике и терминологии.
- Харьков: Вища школа, 1980. - 208с.
4. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. - К., 996. - 270с.
5. В. I. Карабан, О. В. Борисова, Б. М. Колодій, К. А. Кузьміна. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську): Навчал. посібник; За ред. В. І. Карабана. - Вінниця: Нова Книга, 2003. - 208 с - (Ditum factum Translation Course)
6. Ганич Д.І., Олійник I.С. Словник лінгвістичних термінів. - К.: Вища школа, 1985.
7. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К.:Вид.дім «KM Academia», 2000.-218с.
8. Журавлева Т. А. Конспект лекций по курсу «Основные проблемы теории перевода». - Донецк: Донбасс, 1998. - 87 с.
9. Иванова Л.П. Методы линвистических исследований. - К., 1995. - 205с.
10. И.С.Алексеева Профессиональный тренинг переводчика. - Санкт-Петербург, 2001 .-276с.
11. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - Вінниця, Нова Книга, 2002. - 564с.
12. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіт. - К.: Видавничий центр «Академія», 1999. - 288с.
13. Крючкова Т.Б. О некоторых принципах составления словарей общественно-политической терминологии: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988. - 344с.
14. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. - М.: Наука, 1982. - 152с.
15. Лотте Д.С. Основы постороения научно-технической терминологии. -М.: Издательство Академии Наук СССР, 1961. - 160с.
16. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К.: Вежа, 1994.- 240с.
17. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль.- К., 1976. - 255с.
18. Рецкер Я. И. Теория и переводческая практика. - М.: Между народ. отношения, 1974. - 324 с.
19. Смирнов И.П. Методические рекомендации для переводчиков научно-технической литературы. - М., 1988. - 184с.
20. Трескова СИ. Терминология в сфере массовой коммуникации. -Москва, 1988.-495с.
21. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. - К., 1980. - 366с.
22. Борисова Л.І. «Хибні друзі» перекладача науково-технічної літератури. В 3-хчастинах. М., 1989-1991
23. Терехова С1. Вступ до перекладознавства (сучасні проблеми і теорії. Діяльність перекладача). Навчальний посібник. - К.: Вид. Центр КДЛУ, 2001. -198с.
39. Найда Ю.А. Вопросы перевода. - Μ.: Просвещение, 1970.-238с.
40. Словник української мови // За ред. І.К.Білодіда.- К.: Наукова думка, 1989.-457С.
41. Словник українсько-російський, російсько-український // Під ред. М.Зубкова.- Харків: Фоліо, 2001 .-620с.
42. Mandeson. Σύγχρονο ρώσο-ελληνικό λεξικό,-Μ.: Советская энциклопедия 1966.-1374C.
43. Meizon. Ελληνικό λεξικό.-Αθήνα : Ελευθεροτυπία, 1999,-1494c.
44. www.pi-schools.
45. www.zachetka.ru
46. www.bankreferatov.ru

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах 900
Функціонування юридичної термінології в текстах газетних повідомлень 900
Новые явления в русском языке 1990-х - 2000 гг. 1000
ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА 1500
Стили современного литературного языка. 1000
Лингвистические аспекты эвфемии 1500
способы словообразования в нестандартной лексике англ. яз. 1500
Общество. Основы философского анализа. 850
Бессоюзное сложное предложение 1500
Языковая специфика деловых переговоров 1500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.