Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Филология - Особливості перекладу художньої публіцистики з новогрецької на українську мову (есе)

Особливості перекладу художньої публіцистики з новогрецької на українську мову (есе) Филология . Курсовая

  • Тема: Особливості перекладу художньої публіцистики з новогрецької на українську мову (есе)
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Филология
  • Страниц: 32
  • Год сдачи: 2006
  • ВУЗ, город: ДонНУ
  • Цена(руб.): 1000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

2. Розділ 1. Есе як обєкт літературних студій.
2.1. Есе в зарубіжному і вітчизняному літературознавстві.
Початок художньо-документальної літератури в повному розумінні цього слова був покладений в епоху Відродження, коли виникло прагнення як до нау¬кового, так і до художнього до¬слідження людини, суспільства і історії". До цього періоду відноситься заро¬дження жанру есе в творчості Мішеля Монтеня.
У XX сторіччі відбувся стрибок в розвитку художньо-документальної літера¬тури, яка «починає тіснити традиційні жанри художньої літера¬тури»[14;8]. Звертаючи увагу на небувалий об'єм "літератури факту" у XX сторіччі, Іржі Гайок пише: "Ре¬портажі, ліричні, поетичні есе і все те, що ми раніше нази¬вали науково-популяр¬ною літературою - всі ці "несюжетні" жанри, що здаються "периферійними", рап¬тово вирвалися з свого літературного напівбезправ'я і захо¬плюють в певних умо¬вах навіть провідну роль. Вони стали невід'єм¬ною частиною літератури"[5;101].
З.И. Кирнозе пов'язує цей феномен з кризою романа в XX сторіччі. На її ду¬мку, витіснення "документом" традиційної форми - це явище одного порядку з народженням школи "нового" романа, а потім - "структурного" Романа [7;202]. Н.Я. Ри¬кова також звертає увагу на внутрішні зв'язки в системі жанрів і вважає, що тільки у XX сторіччі, коли жанрові відмінності усередині романа помітно розхиталися, документальні жанри стали "усвідомлюватися як самостійні літера¬турні жанри"[14;201].

Содержание

1. Вступ........................................................................................................................ 3
2. Розділ 1. Есе як обєкт літературних студій........................................................ 5
2.1. Есе в зарубіжному і вітчизняному літературознавстві.................... 5
2.2. Загальні риси жанру................................................................................... 6
2.3. Тематика есе...................................................................................... 8
2.4. Структура есе............................................................................................... 8
2.5. Висновки до розділу 1.................................................................................11
3. Розділ 2. Коментарі....................................................................................... 13
3.1. Фоновий коментар...................................................................................... 13
3.2. Лінгво-перекладацький коментар.......................................................... 20
3.2.1. Лексичні трансформації................................................... 20
3.2.2. Лексико-семантичні заміни................................................. 22
3.2.2.1. Конкретизація................................................. 22
3.2.2.2. Генералізація........................................................ 22
3.2.3. Граматичні трансформації................................................. 23
3.2.3.1. Членування речень............................................... 24
3.2.3.2. Обєднання речень............................................ 26
3.2.3.3. Граматична заміна............................................. 27
3.2.4. Комплексні лексико-граматичні трансформації.................. 28
3.2.5. Висновки до розділу 2...................................................... 28
4. Загальні висновки................................................................................................ 30
5. Список використаної літератури......................................................................... 31
Додаток А. Текст оригіналу
Додаток Б. Текст перекладу
Додаток В. Діаграмма використаних при перекладі тексту есе трансформацій

Литература

1. Бахтін М.М. Автор і герой в естетичній діяльності // Бахтін М.М. Естета словесної творчості. - М., 1986.
2. Бочаров А.Г. Жанри літературно - художньої критики. - М.: Видав. Моськ. ун-та, 1982.
3. Взаємодія жанрів в художній системі письменника. - М: МГПІ, 1982.
4. Гайок Іржі. Література факту // Питання літератури, 1965 №12.
5. Жанрова різноманітність сучасної прози Заходу. - Київ: Наук. думка, 1989
6. Зикова Е. П. "Досліди" Монтеня // Філологічні науки, 1985 № 4.
7. Кирнозе З.І. Щоденник письменника у французькій літературі 20 -30 рок XX століття // Про художньо-документальну літературу. - Іваново: Іван. гос. пед. ин-т,1972.
8. Купріяновський П.В. Проблеми вивчення художньо-документальної літератури // Про художньо-документальну літературу. - Іваново: Іван. гос. пед. ін-т, 1972.
9. Лейдерман Н.Л. До питання про художність в документальному оповіданні // художньо-документальні жанри. (Питання теорії і історії) - Іваново: Иван.гос.пед.ин-т,1970.
10. Монтень М. Досліди - М: Спадщина, 1990
11. Олексіїва І. С. Професійне навчання перекладача: Навчальний посібник з усного і письмового перекладу для перекладачів і викладачів. - СПб.: Видавництво «Союз», 2001. Серія «Бібліотека перекладача»
12. Рикова Н.Я. Сучасна французька література. - Л: Гослітіздат, 1939
13. Французька література 1945 - 1990. - М: Спадщина, 1995.
14. Цвайг Г.М. Розвиток жанрів художньо-документальної літератури // художньо-документальні жанри. (Питання теорії і історії) - Іваново: Іван. гос. пед. ин-т,1970
15. Коротка літературна енциклопедія. - М.,1962.
16. Літературний енциклопедичний словник. - М: Сов. Енциклопедія, 1987.
17. Ο κερδισμένος χρόνος // Το Βήμα, Κυριακή 7 Μαΐου 2000
18. Ο κερδισμένος χρόνος // Το Βήμα, Σάββατο 6 Μαΐου 2000

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Засоби перекладу політичних реалій з грецької на українську мову на матеріалі грецьких періодичних видань 900
Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки 900
Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах 900
Функціонування юридичної термінології в текстах газетних повідомлень 900
Новые явления в русском языке 1990-х - 2000 гг. 1000
ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА 1500
Стили современного литературного языка. 1000
Лингвистические аспекты эвфемии 1500
способы словообразования в нестандартной лексике англ. яз. 1500
Общество. Основы философского анализа. 850

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.