Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Теория государства и права - сучасні форми правління

сучасні форми правління Теория государства и права. Курсовая

  • Тема: сучасні форми правління
  • Автор: Ирина Михайлова
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Теория государства и права
  • Страниц: 21
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: НТУ"ХПИ"
  • Цена(руб.): 1200 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Фо́рма держа́вного правлі́ння — це спосіб організації верховної влади, який визначає систему її найвищих органів, порядок їх формування і особливості розподілу повноважень між ними, а також взаємовідносини з населенням держави.
Перші ідеї щодо форм державного правління були висловлені в основному Платоном, Аристотелем і Цицероном.
Платон, зокрема у творі «Політея», вирізняв три основні форми правління — монархію, аристократію і демократію, кожна з яких ділиться на дві форми. Монархія — це правління одного і може бути законною (цар) або насильницькою (тиран). Аристократія — правління небагатьох і може бути правлінням кращих і гірших (олігархія). Демократія — правління всіх і може бути законною або незаконною, насильницькою. Згадує Платон у своїх творах і \"змішану\" форму правління.
Аристотель розрізняв шість можливих форм правління: демократію, політію, аристократію, олігархію, монархію і тиранію. Деякі з них він оцінював позитивно: монархію, аристократію і політію (владу середнього класу, яка є поєднанням олігархії і демократії). Інші три, на думку мислителя, погані, звироднілі (тиранія, чиста олігархія і крайня демократія). Розглядаючи сильні і слабкі сторони різних типів державного правління, Аристотель висловлювався про бажаність поєднання кількох кращих з його точки зору форм, тобто схилявся до ідеї \"змішаного\" правління.
В сучасному правознавстві поширена думка про виділення сучасних форм правління — республіка монархія, тоталітаризм, авторитаризм.
Метою даної роботи є доцільний розгляд сучасних форм правління, а саме таких питань:
• розглянемо форми сучасної зарубіжної держави, їх сутність, зміст;
• розкриємо поняття «форми правління»;
• проаналізуємо такі форми правління, як монархія і республіка та нетипові форми правління (на прикладі Ватикану, Швейцарії та Ірану).

Содержание

П Л А Н

ВСТУП
1. Форми сучасної зарубіжної держави, їх сутність, зміст.
2. Поняття «форми правління».
3. Монархія.
4. Республіка.
5. Нетипові форми правління (на прикладі Ватикану, Швейцарії та Ірану).
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Литература

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 432 с.
2. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О.Ріяка (керівник авт.кол.). – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.
3. Конституции зарубежных стран: Сб./ Сост. В.Н. Дубровин. - М.: Юрлитинформ, 2003. - 448 с.
4. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / сост. Проф. В.В. Маклаков. – 4-е изд. – М.: Волтерс Клувер, 2003. – 624с.
5. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.М.Бесчастний, О.В.Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. - К.: Знання, 2007. - 467 с.
6. Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве.// Государство и право. 1994. № 4.
7. Чиркин В.Е., Тихонов А.А., Рябов С.В. Формы государства в буржуазных странах Латинской Америки. М. 1982.

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Сучасні форми правління Курсовая 2011 21 1200
Право и личность Курсовая 2010 31 1500
Политико-правовое состояние личности Курсовая 2010 31 1500
Применение права как особая форма его реализации Курсовая 2010 26 1500
Юридические презумпции и фикции Курсовая 2010 30 1500
Соотношение государства, права и экономики Курсовая 2010 30 1500
Мораль и право Курсовая 2011 49 1500
Защита прав человека в современном мире Курсовая 2010 25 1500
Государство в политической системе общества Курсовая 2010 25 1500
Авторитаризм:его сущность и признаки Курсовая 2010 25 1500
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.