Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Право - Співвідношення громадянського суспільства і правової держави. Зобов’язальне право як один з інструментів цивільного права України.

Співвідношення громадянського суспільства і правової держави. Зобов’язальне право як один з інструментів цивільного права України. Право. Контрольная

  • Тема: Співвідношення громадянського суспільства і правової держави. Зобов’язальне право як один з інструментів цивільного права України.
  • Автор: Павел
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Право
  • Страниц: 12
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: Украина
  • Цена(руб.): 220 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Держава, як відомо, постає насамперед формою органі¬зації суспільства, основним суб\'єктом якого є людські ін¬дивіди. Від їхньої соціально-політичної, правової зрілості залежить сила і міць будь-якої держави, а правової у першу чергу, її буттєвість вимагає того, щоб громадяни були не тільки об\'єктами владних розпоряджень, виконавцями існу¬ючих у даній державі законів, але й свідомими суб\'єктами власних прав, своїх повноважень, визначених як правовим законом, так і нормами загальнолюдської моралі. Тобто, щоб вони мали розвинену громадянську свідомість як умо¬ву і наслідок буття громадянського суспільства, уявлення про яке формується в органічному зв\'язку з ідеєю правової держави.
Громадянське суспільство - це суспільство, в якому має місце і постійно розширюється сфера вільного волевияв¬лення, яка сприяє розкриттю внутрішнього потенціалу лю¬дей і досягається через систему інституцій і відносин, що покликані забезпечити умови для самореалізації окремих індивідів і їх об\'єднань, причому компетенція державного втручання в їхню діяльність обмежена до мінімуму і чітко означена.
Тож основу громадянського суспільства становлять правосвідомі вільні громадяни та їх добровільні об\'єднання, існування яких регулює не політична влада, а самоуправ¬ління, вільне волевиявлення громадян і правовий закон.

Содержание

1. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави – 3 с.
- Загальне поняття громадянського суспільства – 3 с.
- Поняття та основні концепції правової держави – 3 с.
- Співвідношення громадянського суспільства і правової держави – 5 с.
2. Зобов’язальне право як один з інструментів цивільного права України – 8 с.
- Загальна характеристика зобов’язального права – 8 с.
- Склад зобов\'язання – 8 с.
- Особливості зобов’язань 10 – с.
Список літератури – 12 с.

Литература

1. Конституція України: Прийнята на п\'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Феміда, 1996.
2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 1998.
3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харьков: Консум, 2000.
4. Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К., 1997.
5. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М., 2002.
6. Цивільний кодекс України / Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44.
7. Цивільне право України. Частина перша. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти /Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, В.І. Борисова та ін. – Х., 2000.
8. Цивільне право України: Підручник. У 2т. /Борисова В.І (кер. авт. кол), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатеєвої, В.Л.Яроцького. - К., Юрінком Інтер, 2004.

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Лица учавствующие в деле о банкротстве Контрольная 2012 14 300
Забастовки и локаут. История и современность Контрольная 2012 22 300
Государственный механизм, его структура и реализация. Контрольная 2011 11 1000
Система права и система законодательства. Элементы системы права, не входящие в систему законодательства;Злоупотребление правом и объективно-противоправн Контрольная 2011 12 300
3 вопроса Контрольная 2009 19 399
3 вопроса Контрольная 2011 11 199
4 задания по административно-процессуальному праву. Принципы административного процесса. Постановление о прекращении производства по делу об административн Контрольная 2011 13 600
Полицейская педагогика за рубежом Контрольная 2011 20 400
Древнеримское право Контрольная 2007 19 300
Перемена лиц в обязательстве с участием коммерческих организаций + задача Контрольная 2011 10 490
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.