Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Лингвистика - Історія порівняльно-історичного мовознавства XIX – поч.XX ст.

Історія порівняльно-історичного мовознавства XIX – поч.XX ст. Лингвистика. Реферат

  • Тема: Історія порівняльно-історичного мовознавства XIX – поч.XX ст.
  • Автор: Кондратенко Светлана
  • Тип работы: Реферат
  • Предмет: Лингвистика
  • Страниц: 20
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: КНЛУ
  • Цена(руб.): 500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Порівняльно-історичне мовознавство – це область загального мовознавства, об’єктом якої є споріднені, генетично пов’язані мови. Порівняльно-історичне мовознавство встановлює відповідності між цими мовами та описує їх еволюцію в просторі і часі. Як основним засобом своїх досліджень порівняльно-історичне мовознавтсво користується порівняльно-історичним методом, основною метою якого є побудова моделі прамовних станів окремих родин і груп споріднених мов світу, їх поступового розвитку та поділу на самостійні мови, а також побудова порівняльно-історичних описів (граматик і словників) мов, що входять до тієї чи іншої генетичної спільноти. Новий напрям у мовознавстві ніколи не виникає спонтанно. Окремі ідеї, які лягають у його основу, можуть мати довгу історію, тривалий час «носитися в повітрі», визрівати. Не є винятком і порівняльно-істо¬ричне мовознавство. Ще на початку XIV ст. італійсь¬кий письменник Аліг'єрі Данте (1265—1321) у трактаті «Про народне красномовство» (1307—1308) писав про спільне походження італійської, провансальської та французької мов. У XVI ст. з'являється праця францу¬зького вченого Гівельма Постеллуса (1510—1581) «Про спорідненість мов». Про подібність мов ідеться й у «Роз¬праві про європейські мови» Юлія-Цезаря Скалігера (1484—1558). У XVII ст. уже сформувалось уявлення про спорідненість семітських (Етьєн Гішар, Йов Лудольф), германських (Ламберт Кате), романських (Франсуа Рену¬ар), слов'янських (Юрій Крижанич) мов. Особливе зна¬чення для порівняльного вивчення мов мали видані Пилипом-Юханом фон Страленбергом у 1730 р. порівняль¬ні таблиці мов Північної Європи і Північного Кавказу, завдяки чому було створено класифікацію уральських та алтайських мов, що також сприяло формуванню порівня¬льного мовознавства. Вагома роль у цьому процесі нале¬жить зібранням лексики різних мов, представленим у «Порівняльних словниках усіх мов та наріч» (1787— 1789) Петра Палласа й «Мітрідаті» (1806—1817) Йогана-Кристофа Аделунга та Йогана-Северина Фатера, що дава¬ло змогу виділити спільну лексику мов, класифікувати мови за спорідненістю і передбачало порівняння мов. Ідея історичного вивчення мов виразно проступає у праці німецького мовознавця Йогана-Готфріда Гердера (1774—1803) «Дослідження про походження мови» (опублікована в 1772 p.), де висловлено думку, що мова пов'язана з культурою народу, постійно розвивається і в процесі свого розвитку вдосконалюється. Вважають, що ця думка є підступом до майбутнього історичного мовознавства

Содержание

1. Вступ………………………………………………………………………………3 2. Етапи розвитку мовознавства……………………………………………………5 3. Натуралістичний напрямок у мовознавстві……………………………………..8 4. Течія молодограматиків у мовознавстві………………………………………..10 5. Внесок В.Гумбольдта у розвиток мовознавства ………………………………12 6. Дослідження Фердинанда де Сосюра у сфері мовознавства………………….16 7. Внесок Леонарда Блумфільда у дослідження мови …………………………...18 8. Висновки………………………………………………………………………….20 9. Використана література………………………………………………………….21

Литература

1. Алпатов В. М. История лингвистических учений. – М., 1998. – С. 54 – 77. 2. Березин Ф. М. История лингвистических учений. – М., 1975. – С. 31 – 63. 3. Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX веков в очерках и из-влечениях. – М., 1964. – С. 28 – 104. 4. Кобилянський Б. В. Короткий огляд історії мовознавства. – К., 1964. – С 32 -56. 5. Ковалик 1.1., Самійленко С. П. Загальне мовознавство: Історія лінгві-стичної думки. – К., 1985. – С. 53 – 91. 6. Коцюбинський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства. – К., 1964. – С. 30 -54. 7. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 288с. 8. Лингвистический энциклопедический словарь. Гл.ред. В.Н.Ярцева. Москва, 1990. – С. 10 – 23. 9. Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичних учень. — К., 1980. — С 19—43. 10. Фердинанд де Соссюр. Труды по языкознанию. – М., 1968. – С. 22 – 39.

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Происхождение шведских фамилий Реферат 2010 14 500
Функционирование номинативных предложений в лирике М.Цветаевой Реферат 2010 16 500
Язык народа Na Реферат 2010 22 500
Разновидности устного последовательного перевода Реферат 2010 15 500
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.