Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Туризм, Туристический бизнес и сервис - Особливості проведення тематичних екскурсій

Особливості проведення тематичних екскурсій Туризм, Туристический бизнес и сервис. Курсовая

  • Тема: Особливості проведення тематичних екскурсій
  • Автор: Юлия
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Туризм, Туристический бизнес и сервис
  • Страниц: 30
  • Год сдачи: 2010
  • ВУЗ, город: Киев
  • Цена(руб.): 1500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Вступ Одним із вагомих резервів економічного благополуччя країни є туризм. Як і вся економіка, туристична галузь - надто рухома система і, навіть більше, ніж інші галузі, оскільки послуги туризму неможливо виготовити заздалегідь чи зберігати на складі, а рішення споживача відмовитись від придбання цього блага може прийти раптово, під впливом якихось непередбачених обставин. Водночас туризм досить швидко компенсує вкладені кошти, сприяє задоволенню всебічних потреб людей, значним чином може позитивно впливати на діяльність матеріального виробництва. Метою написання роботи виступає дослідження аспектів туристичної діяльності з приводу проведення тематичних екскурсій та організації дозвілля туристів. Виходячи з поставленої мети, задачами написання роботи виступають: 1. Визначити особливості проведення тематичних екскурсій. 2. Розкрити зміст організації програм дозвілля туристів. 3. Визначити напрямки вдосконалення процесу програми обслуговування туристів з використанням атрактивних заходів спортивно-оздоровчого призначення. Об’єктом дослідження в роботі виступає туристична діяльність та її можливості. Предметом дослідження є заходи та можливості організації дозвілля туристів.

Содержание

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Особливості проведення тематичних екскурсій 4 1.1 Тематика та зміст екскурсій 4 1.2 Техніка проведення тематичних екскурсій 6 1.3 Ресурси спортивно-оздоровчого змісту в структурі туристичного продукту 10 Розділ 2. Організація програм дозвілля туристів 14 2.1 Загальна характеристика аквапарку з відвідуванням туристів 14 2.2 Організація програм дозвілля туристів з відвідуванням тематичних парків 16 2.3 Характеристика попиту туристів на заходи спортивно-оздоровчого характеру 18 Розділ 3. Вдосконалення процесу програми обслуговування туристів з використанням атрактивних заходів спортивно-оздоровчого призначення 24 Висновки 29 Список використаної літератури 30

Литература

Список використаної літератури 1. Аріон О. В., Уліганець С. І. Географія туризму: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВГЛ "Обрії", 2009. — 172с 2. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288с. 3. Геншафт Л. Г. Особливості функціонування туристичного ринку // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – с. 287–293 4. Грабовський Ю. А., Скалій О. В., Скалій Т. В. Спортивний туризм: навч. посібник для студ. ВНЗ фізичного виховання і спорту. — Т. : Навчальна книга - Богдан, 2008. — 304с. 5. Гуляєв В.Г. Туризм: економіка і соціальний розвиток. – М: Фінанси і статистика, 2006 – 223 с. 6. Дроздов А. В. Основы экологического туризма: Учеб. пособие. – М. : Гардарики, 2005. – 271с. 7. Зима О. Г., Дехтяр Н. А., Новікова М. В. Основи туризму: конспект лекцій [для студ. напряму підгот. 6.020107 "Туризм" денної форми навч.] — Х. : ХНЕУ, 2009. — 264с. 8. Квартальнов В. А. Туризм: учебник для образоват. учреждений турист. профиля – Изд. 2–е, перераб. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 335с. 9. Кифяк В. Ф. Організація туризму: навч. посібник. — Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. — 344с. 10. Король О. Д., Крачило М. П. Менеджмент туризму: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2008. — 240c. 11. Куроченко І.О. Туризм. Організаційні засади. – К.: Вид–во Європа, 2005 – 200с. 12. Основи туристичної діяльності. Підручник / Г.І. Зарін, Е.Н.Ільїна, Є.В. Мосінега та ін. – М. Союз. 2006–224с. 13. Свірідова Н. Д., Скорченко Ю. О. Туризм: словник-довідник / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 310с. 14. Сердюк О. М., Москаленко Н. В., Зайцева В. М., Гурова Д. Д., Кукліна Т. С. Активний туризм: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Запорізький національний технічний ун-т. Інститут управління та права. — Запоріжжя : ЛІПС, 2009. — 270с 15. Смаль І. В. Рекреація і туризм: короткий тлумачний словник термінів і понять. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2006. – 80с.

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Сервисная деятельность в туристских фирмах Курсовая 2009 39 1500
Информационное обеспечение менеджмента туризма Курсовая 2010 26 1500
Коллектив коммерческой организации и его особенности Курсовая 2010 29 1500
Роль и влияние коллектива на туристских предприятиях Курсовая 2010 20 1500
Инновационное оборудование и технологии на предприятиях в социально-культурном сервисе итуризме Курсовая 2010 50 1500
Разработка тура на 3 дня Дворцовое ожерелье Курсовая 2010 16 1500
Пляжный туризм в Испании проблемы и перспективы развития Курсовая 2010 19 1500
История туризма и сервисной деятельности Курсовая 2010 28 1500
Альтернативные источники теплоснабжений гостиниц Курсовая 2010 24 1500
Сравнительный анализ офисов, туркомпаний Курсовая 2010 25 1500
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.