Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Делопроизводство и документооборот на предприятии - НОВІТНІ СПОСОБИ ДОКУМЕНТУВАННЯ

НОВІТНІ СПОСОБИ ДОКУМЕНТУВАННЯ Делопроизводство и документооборот на предприятии. Курсовая

  • Тема: НОВІТНІ СПОСОБИ ДОКУМЕНТУВАННЯ
  • Автор: Иванова Наталия
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Делопроизводство и документооборот на предприятии
  • Страниц: 52
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: ЧНУ ім. Б. Хмельницького
  • Цена(руб.): 1000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Актуальність теми базується на необхідності розповсюдження знань щодо оформлення документів новітніми способами задля уникнення багатьох неприємностей та незручностей, що може містити в собі неправильно оформлений документ. Згідно чинного законодавства судові органи визнають за документом доказову, юридичну силу лише в тому разі, якщо його складено своєчасно і оформлено належним чином. особи, які підписали документ, несуть відповідальність не лише за достовірність інформації, що міститься у документі, а і за якісне його складання. Термін "документ" походить від лат, documentum, що означає "свідоцтво, доказ" і є письмовим доказом фактичного здійснення операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення.

Содержание

ВСТУП............................................................................................................................................... РОЗДІЛ І ДІЛОВЕ ТА НАУКОВЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ............................................ 1.1 Визначення ділового документу............................................................................. 1.2 Класифікація ділових документів........................................................................... 1.3 Тексти документів....................................................................................................... РОЗДІЛ ІІ ФУНКЦІЇ ТА ПРАКТИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ........... 2.1 Функції ділового документа..................................................................................... 2.2 Правила оформлення.................................................................................................. ВИСНОВКИ.................................................................................................................................... СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................................

Литература

1. “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687.// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №. ст. 2. “Про внесення змін до Закону України” Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ” Закон України від 1 червня 2000 р. № 1771. // Відомості В Ради України. – 1991. - №. – ст. 3. “Про тимчасовий порядок видачі патентів України без проведення експертизи заявок по суті” Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 р. № 593. // Офіційний вісник України. – 1994. - №. – ст. 4. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” 5. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.-К., 1994. 6. Гладіліна Г. Г., Сеніна В. К. Питання мовленнєвої культури та стиліс-тики.-К., 1997. 7. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 4-те вид., переробл. І допов. - К.: А.С.К., 2006. - 400с. 8. Головчук С.І. Орфографічний словник. 9. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису.-К., 1979. 10. Гриднєва Л. М. Граматика ділової людини. Норма. Типологія поми-лок: Навч. посібник.-К., 1998. 11. Гринчишин Д.Г., Серб енська О. А. Словник паронімів української мови. -К., 1986. 12. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. -К., 2000. 13. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - 5-те вид. - К.: Либідь, 2006. - 384 с. 14. Ділова українська мова: Навч. посібник / За ред. О. Д. Горбула.-К., 2000. 15. Діловодство й архівна справа: Терміни та визначення. Видання офіційне.-К., 1994. 16. Иноземцев Л.А., Чихачев Н.А. Патентоведение советских изобретений в зарубежных странах. – М.: Машиностроение, 1979. – 207 с. 17. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики: Словники XXI століття.-К., 1998. 18. Коваль А. П. Слово про слово.-К., 1986. 19. Коваль А. П. Ділове спілкування.-К., 1992. 20. Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д. Г. Грин-чишина.-К., 1988. 21. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань.-Львів, 1996. 22. Кочеран М.А. Вступ до мовознавства. 23. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І І ., Патентування винаходів в Україні. – К.: Видавничий дім “ Ін Юре ” , 2000. – 340с. 24. Кушнаренко Н.Н “Документоведение”.Учебник.- 4-е изд. Инстр. – К.: Знання, 2003 – 459 с. 25. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського.-К., 1990. 26. Нормативні документи про правову охорону об’єктів промислової власності в Україні. – К.: Державне патентне відомство України 1992. - 290 с. 27. Орфографічний словник української мови.-К., 1999. 28. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів: Практ. посіб-ник. 4-те вид.-К., 2000. 29. Потелло Н.Я., Українська мова і ділове мовлення: Навч. посіб. - 4-те вид., випр. - К.: МАУП, 2001. - 256 с. 30. Сергеев А.П. Патентне право. – М. Узд – во БЕК, 1994. – 191с. 31. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. К., 1985. 32. Словник синонімів української мови: У 2 т.-К., 1999. 33. Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмоленко.-К., 1989. 34. Словник української мови.-К., 1971-1980. Т. 1-11. 35. Сусліков Л. М., Дьордяй В.С. Патентознавство. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. 36. Українська мова: Енциклопедія.-К., 2000. 37. Українська мова як державна в Україні: Зб. матеріалів.-К., 1999. 38. Український правопис. 4-те вид., випр. й доп.-К., 1993. 39. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Уклад.: С.П.Бібік, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 1997. - 399 с. 40. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. Б. Сучасна українська літературна мова.-К., 2000.

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Новітні способи документування Курсовая 2009 52 1000
Управление документацией и данными о качестве. Курсовая 2008 33 1500
Возникновение и особенности развития государственной библиографии. Курсовая 2010 43 1500
Автоматизация управления документооборотом Курсовая 2010 36 1200
Понятие системы документации Курсовая 2011 26 1000
Организация документооборота Курсовая 2010 25 1500
Документооборот Курсовая 2011 22 1050
Организация работы с документами, содержащими гриф ограничения доступа Курсовая 2008 29 700
Возникновение и развитие управленческого документа Курсовая 2010 17 1500
Документы, которые оформляет работник кадровой службы при приеме на работу работника Курсовая 2010 34 1500
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.