Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Делопроизводство и документооборот на предприятии - Історія зарубіжної науки про документ

Історія зарубіжної науки про документ Делопроизводство и документооборот на предприятии. Курсовая

  • Тема: Історія зарубіжної науки про документ
  • Автор: Иванова Наталия
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Делопроизводство и документооборот на предприятии
  • Страниц: 44
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: ЧНУ ім. Б. Хмельницького
  • Цена(руб.): 1000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

1.1 Понятя «документ», його функції, класифікації та ознаки Документ з’являється у відповідь на суспільні потреби людини і поширюється на її діяльність у соціальній, політичній, технічній та інших сферах [1, с. 3]. У ході історичного розвитку давалося багато тлумачень поняття «документ», складались і вдосконалювались певні правила, що регулювали інформаційне наповнення та зовнішній виглял документа. Поступово з рідкісного явища і дорогої речі документ перетворився на звичайний засіб письмового спілкування [2, с. 43].

Содержание

ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. НАУКА ПРО ДОКУМЕНТ..................................................................6 1.1 Понятя «документ», його функції, класифікації та ознаки......................6 1.2 Наука про документ: поняття, об’єкт, предмет і структура...................11 1.3 Звязок документознавства з іншими науками.........................................15 РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В РІЗНИХ КРАЇНАХ..........19 2.1 Діловодство у контексті державного управління Російської імперії 19 ст. як чинник народження документознавства...................................................19 2.2 Наука про документ в Бельгії (П. Отле)...................................................26 2.3 Роль США в розвитку документознавства...............................................31 ВИСНОВКИ...........................................................................................................38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................42 ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. НАУКА ПРО ДОКУМЕНТ..................................................................6 1.1 Понятя «документ», його функції, класифікації та ознаки......................6 1.2 Наука про документ: поняття, об’єкт, предмет і структура...................11 1.3 Звязок документознавства з іншими науками.........................................15 РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В РІЗНИХ КРАЇНАХ..........19 2.1 Діловодство у контексті державного управління Російської імперії 19 ст. як чинник народження документознавства...................................................19 2.2 Наука про документ в Бельгії (П. Отле)...................................................26 2.3 Роль США в розвитку документознавства...............................................31 ВИСНОВКИ...........................................................................................................38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................42

Литература

1. Гончарова Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту : навчальний посібник / Наталія Іванівна Гончарова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 260 с. 2. Ділова українська мова : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко; під ред. О. Д. Горбула. – [3-тє вид.]. – К. : товариство «Знання», КОО, 2002. – 226 с. 3. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. – [2-е изд., перераб. и доп.] / Наталия Николаевна Кушнаренко. – К. : т-во «Знання», КОО, 2000. – 460 с. – (Вища освіта 21 століття). 4. Ділова українська мова : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко; під ред. О. Д. Горбула. – К. : Знання, 2000. – 228 с. 5. Іванова І. Б. Управлінське ділове мовлення : навчальний посібник / І. Б. Іванова. – Х. : ТМ «Парус», 2005. – 448с. 6. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навчальний посібник / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2004. – 400 с. 7. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підручник [для студ. вищих навч. закл.] / Ганна Миколаївна Кацавець, Лариса Максимівна Паламар. – К. : Алерта, 2004. – 320 с. 8. Горбул О.Д. Ділова українська мова : навч.посібник / О. Д. Гробул. – К. : т-во «Знання», КОО, 2000. – 228 с. 9. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Галина Миколаївна Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта 21 століття). 10. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. – [7-е изд., стер.] / Наталия Николаевна Кушнаренко. – К. : Знання, 2006. – 457 с. 11. Кулєшов С. Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / Укр. держ. наук. – дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Держ. акад. керівн. кадрів культури і мистецтв / Сергій Георгійович Кулєшов. – К., 2000. – 162 с. 12. Зиновъева Н. Б. Документоведение : учеб. – метод. пособие / Н. Б. Зиновъева. – М. : Профиздат, 2001. – 208 с. – (Соврем. б-ка; вып. 17). 13. Бездрапко В. Діловодство в контексті державного управління Російської імперії 19 ст. як чинник народження документознавства [текст] / Валентина Бездрапко // історичний журнал. – 2008. – №5. – с. 62 – 72. 14. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России / Н. П. Ерошкин. – М. : Высшая школа, 1983. – 350 с. 15. Митяев К. Г. История и организация делопроизводства в СССР : учебное пособие / К. Г. Митяев. – М. : ГАУ, 1959. – 359 с. 16. Поль Отле [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.booksite.ru/department/center/vel/iki/yel/udi/25.html 17. Отле Поль. Библиотека, библиография, документация : избранные труды пионера информатики / [предисл.,сост.,коммент. Р. С. Гиляровский]. – М. : Фаир-Пресс, 2004. – 350 с. – (Специальный издательский проект для библиотек). 18. Бездрапко В. Управлінське документознавство : навч. посібник / Валентина Бездрапко. – К., 2006. – 208 с. 19. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. [для вищ. навч. закл. культури і мистецтв] / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв / Сергій Георгійович Кулешов. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 358 с. 20. Антоненко І. Є. Керування документацією за кордоном : історія, теоретичні основи та технології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. і. н. / Держкомархів України. УНДІАСД / І. Є. Антоненко. – К., 2005. – 20 с. 21. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. [для вищ. та серед. спец. навч. закл.] / Сергій Васильович Глущик, Олена Володимирівна Дияк, Світлана Володимирівна Шевчук . – [4-те вид., перероб. і доп.] – К. : А.С.К., 2002. – 400 с. 22. Болдырева Т.И. Секретарское дело / Т. И. Болдырева. – М. : Высшая школа, 1989, – 382 с.

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Новітні способи документування Курсовая 2009 52 1000
Управление документацией и данными о качестве. Курсовая 2008 33 1500
Возникновение и особенности развития государственной библиографии. Курсовая 2010 43 1500
Автоматизация управления документооборотом Курсовая 2010 36 1200
Понятие системы документации Курсовая 2011 26 1000
Организация документооборота Курсовая 2010 25 1500
Документооборот Курсовая 2011 22 1050
Организация работы с документами, содержащими гриф ограничения доступа Курсовая 2008 29 700
Возникновение и развитие управленческого документа Курсовая 2010 17 1500
Документы, которые оформляет работник кадровой службы при приеме на работу работника Курсовая 2010 34 1500
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.