Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Экономика предприятия - Отчет по практике

Отчет по практике Экономика предприятия. Отчет

  • Тема: Отчет по практике
  • Автор: татьяна
  • Тип работы: Отчет
  • Предмет: Экономика предприятия
  • Страниц: 176
  • Год сдачи: 2010
  • ВУЗ, город: Днепропетровская финансовая академия
  • Цена(руб.): 800 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Вступ Практика студентів є невід'ємною частиною підготовки спеціалістів у навчальних закладах. Головною метою виробничої практики є оволодіння сучасними методами та формами організації праці, формування на базі одержаних у навчальному закладі знань професійних навичок та вмінь, необхідних для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематичного поповнення знань та їх творчого застосування у практичній діяльності. Під час проходження виробничої практики необхідно засвоїти та виконати обов'язки, які пов'язані з майбутньою професійною діяльністю, під керівництвом досвідченого працівника. Саме ці завдання були вирішені під час проходження виробничої практики на ТОВ ДДЗ „Енергоавтоматика”. Товариство спеціалізується на виробництві стартерних акумуляторів різних типорозмірів. Основним напрямом діяльності товариства є виробництво електрохімічних джерел струму та їх комплектуючих. Аналіз якості пропонованої продукції, цін, умов постачання й ритмічності роботи підприємств-постачальників визначив вибір постійних партнерів, з якими є досвід співробітництва, а саме: „Ентек” (Англія), ,,Дарамік” (Франція) - сепаратори; „Болмет” С.А. (Польща), „Кержали”(Болгарія), „Ковохут”(Чехія) - свинець; ,,Емпайр” (Угорщина) - поліпропілен; „Дж'юмені Зубрі” (Чехія), ,,Треллеборг” (Голландія) - моноблоки. Потенційними конкурентами ТОВ ДДЗ „Енергоавтоматика” є підприємства виробники й реалі затори АКБ, що не обслуговуються („VАRТА”, „СЕNTRА”, „АМЕRIСАN”, „ВОSСН”). На підприємстві ТОВ ДДЗ „Енергоавтоматика” існує програма стимулювання збуту. Для стимулювання збуту застосовується реклама, гнучка система знижок. Якість виготовлення продукції забезпечено оснащенням високоавтоматизованим технологічним обладнанням фірми VАRТА. Розділ 1 Вирішення організаційних питань проходження виробничої практики на підприємстві 1.1 Вимоги до виробничої практики, програма і завдання З вимогами до виробничої практики ознайомилась 1.2 Загальні правила техніки безпеки Із загальними правилами техніки безпеки на підприємстві ознайомилась 1.3 Загальні правила регламентації робочого процесу підприємства (трудовий розпорядок) Правила трудового розпорядку мені надали 1.4 Підготовка наказу про проходження практики на підприємстві та закріплення керівника від підприємства Наказ про проходження практики на ТОВ ДДЗ „Енергоавтоматика” підготовлений. Номер наказу 60-К від 12.05.2008 р. Закріплено керівника від підприємства в особі Бабенко В. Я. 1.5 Затвердження календарного графіка проходження практики Затверджено календарний графік проходження практики 1.6 Проходження інструктажу з охорони праці та техніки безпеки Пройдено інструктаж з охорони праці та техніки безпеки

Содержание

Підприємство у ринковій системі господарювання Організація виробничих процесів у просторі і часі Техніко-технологічна база та оцінювання потенціалу на підприємстві

Литература

1. А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. 3. Потій, А. П. Куліш, О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгакова Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с. 2. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с. 3. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 322 с. 4. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. Учеб. пособие. - 2-е изд., испр. - К.: Знання, 2004. - 149 с. 5. Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 131 с. 6. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін..; Під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 960 с. 7. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – Вид.2 перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с. 8. Економіка підприємства. О.П. Крайник, Є.С. Барвінська.— 2-ге вид. Навчальний посібник/ За редакцією О.П. оновлене і доповнене — Львів: „Інтелект-Захід“, 2005. – 296 с. 9. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент. Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 366 с. 10. Козловський В.О., Білоконний П.Г. Основи організації виробничого процесу: Навч. Посібник. К.: УМКВО, 1991. – 172 с. 11. Кулішов В.В. Економіка підприємства: Теорія і практика: Навч. Посібник. – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2004. – 216 с. 12. Маркетинг: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Д. Падерін, К.В. Комарова, к.О. Сорока, С.А. Шмельова; За ред. Академіка АЕНУ Н.І. Редіної – Д.: ДДФА, 2007. – 200 с.

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Производственно-профессиональная практика Отчет 2010 21 1500
Анализ финансового состояния предприятия Отчет 2011 46 1500
Мониторинг финансового состояния предприятия как база для разработки его стратегии и тактики Отчет 2010 71 1500
Экономика и управление на предприятии ОАО «Торговый Дом «КОПЕЙКА» Отчет 2011 16 1130
Отчёт по организации ООО специализированный магазин «Хороший». Отчет 2011 15 1180
Производственная практика в банке “ПРБ” Отчет 2011 34 1250
Управление экономико - коммерческой деятельностью в качестве экономиста - менеджера на конкретном предприятии Отчет 2011 50 1320
Отчет по практике в пансионате при РАН Отчет 2010 31 1500
Отчет о производственной практике по пожарной части ООО Оренбурггазпожсервис Отчет 2010 27 1500
Исследование кадрового планирования на предприятии АО «Челябкоммерс» Отчет 2011 65 1500
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.