Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Медицина - Анатомия человека. сустав, вена, строение внутр уха.. (на укр. языке)

Анатомия человека. сустав, вена, строение внутр уха.. (на укр. языке) Медицина. Контрольная

  • Тема: Анатомия человека. сустав, вена, строение внутр уха.. (на укр. языке)
  • Автор: Ольга Максимова
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Медицина
  • Страниц: 12
  • Год сдачи: 2008
  • ВУЗ, город: Киев
  • Цена(руб.): 500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Внутрішнє вухо (auris interna) розташоване в кам'янистій частині скроневої кістки, складається із кісткового лабірінту і розташованого в ньому перетинчастого лабіринту.
Кістковий лабіринт має складну форму і розділяється на три сполучені між собою відділи: завиток, присінок і кісткові півколові канали. Стінки кісткового лабіринту утворені кістковою речовиною скроневої кістки і вистелені сполучнотканинною оболонкою. Між стінками кісткового лабіринту і розташованим в ньому перетинчастим лабіринтом є простір - перилімфатичний простір, заповнений перилімфою.
Завитка (cochlea) − передній відділ кісткового лабіринту. Широка частина звернена до слухового проходу, звужена − купол − до барабанної порожнини. Всередині завитки є спіральний канал, який утворює 2,5 оберти навколо кісткового стрижня завитки. Від стрижня на всьому шляху відходить спіральна кісткова пластинка, яка впинається в порожнину завитки і повторює її оберти. Кісткова спіральна пластинка і прикріплена до неї перетинчаста завитка розділяють у спіральному каналі перилімфатичний простір на два відділи − драбини: присінка (верхня) і барабанну (нижня). Обидві драбини сполучаються біля купола завитки отвором − гелікотремою.
Перетинчастий лабіринт знаходиться всередині кісткового лабіринту, приблизно повторює його форму, але менший за розмірами і має три сполучені між собою відділи: завиткова протока, сферичний і еліптичний мішечки та півколові канали. Стінки мають сполучнотканинну основу. Зсередини вистелені ендотелієм і заповнені ендолімфою.
Завиткова протока (перетинчаста завитка) розташована всередині кісткового спірального каналу і повторює його оберти. На поперечному перерізі має трикутну форму. Зовніня стінка зрощена з зовнішньою стінкою кісткового спірального каналу. Присінкова (Рейснерова) і барабанна стінки відділяють завиткову протоку відповідно від барабанної і присінкової драбин. Одним своїм кінцем вони прикріплені до вільного краю спіральної кісткової пластинки і ідуть від нього до зовнішньої стінки. Барабанна стінка називається також базилярною пластинкою. Вона утворена колагеновими волокнами. На цій пластинці всередині завиткового каналу знаходиться спіральний (кортіїв) орган − звукосприймальний відділ органу слуху. Основним елементом його є рецепторні (волоскові) клітини, на апікальних кінцях яких є волоски. Над волосками розташована текторіальна (покривна) мембрана. Крім звукосприймальних, тут розташовані зовнішні і внутрішні опірні (підтримуючі) клітини, на яких розташовані волоскові, що не доходять до базальної мембрани. Між підтримуючими клітинами є тунель. Рецепторні клітини розташовані по обидва боки тунелю. Внутрішні − колбоподібні, зовнішні − циліндричні. Внутрішні волоскові клітини розташовані в один ряд. Їх приблизно 3500 штук. Зовнішні волоскові розташовуються в 3-4 ряди. Їх налічують 12000-20000 штук. В тунелі розташовані безміелінові волокна від нейронів спірального органа. Тіла аферентних нейроцитів (перші нейроцити) залягають в спіральному ганглії, що розташований в товщі спіральної кісткової пластинки. Аксони цих нейроцитів ідуть у складі завиткової частини присінково-завиткового нерва (8-а пара) і закінчуються синапсами на клітинах завиткових ядер, які розташовані в ромбоподібній ямці (біля вестибулярного поля) (другі нейроцити). Їх аксони (частина) досягають нижніх горбків чотиригорбкового тіла і (інша частина) медіальних колінчастих тіл, де закінчуються синапсами на їх клітинах (треті нейроцити).
Відростки клітин медіального колінчастого тіла ідуть до скроневої звивини в центральну частину слухового аналізатора. Відростки клітин чотиригорбкового тіла є початком одного із екстрапірамідних шляхів нейроцитів.

Содержание

Зміст
1. Скоронево-нижьощелеповий суглоб 3
2. Система ворітньої вени 4
3. Гіпофізнезалежні ендокринні органи 5
4. Будова внутрішнього вуха 10
Література 131. Скоронево-нижьощелеповий суглоб
Скронево-нижньощелеповий суглоб, articulatio temporomandibularis, − зчленування, з'єднання скроневої кістки і нижньої щелепи за допомогою суглоба.
Скронево-нижньощелеповий суглоб − парний, утворений головкою виросткового відростка нижньої щелепи і суглобовою поверхнею ямки скроневої кістки. Головки нижньої щелепи мають валикоподібну форму; їхні довгі конвергуючі вісі своїм продовженням сходяться під тупим кутом біля переднього краю великого потиличного отвору. Нижньо-щелепна ямка скроневої кістки не повністю включається в порожнину скронево-нижньощелепового суглобу. В ній розрізняють дві частини: позакапсульну частину нижньо-щелепної ямки, яка залягає позаду fissura petrotympanica та внутрішньокапсульну частину нижньо-щелепної ямки, що розташована спереду. Ця частина ямки заходить в капсулу, яка розповсюджується і на суглобовий горбочок, досягаючи його краю. Суглобові поверхні покриті сполучнотканинним хрящем. В порожнині суглобу залягає волокниста хрящова пластинка − суглобовий диск discus articularis. Розташовуючись в горизонтальній площині, диск своєю поверхнею прилягає до tuberculum articulare, а нижньою − до caput mandibulae. Він зростається з суглобовою капсулою і поділяє порожнину суглобу на два відділи: верхній та нижній, які між собою не сполучаються. До внутрішнього краю диску прикріплюється частина сухожильних пучків m. pterygoideus lateralis. Суглобова капсула, capsula articularis, прикріплюється по краях суглобового хряща; на виличній кістці вона фіксована спереду − по передньому скату tuberculum articulare, позаду − по переднему краю fissura petrotympanica, латерально − у основи processus zygomaticus; медіально досягає spina ossis sphenoidalis; на нижній щелепі суглобова капсула охоплює її шийку, прикріплюючись до неї ззаду трохи нижче, ніж спереду.
Звязки скронево-нижньощелепового суглобу можна поділити на три групи.
Внутрішньокапсульні звязки − до них належать меніско-скроневі звязки (передню і задню), які спрямовані від виличної кістки до передніх відділів диску, і меніско-щелепові звязки (внутрішню і зовнішню), які йдуть від шийки нижньої щелепи до нижньої частини диску.
Позакапсульні звязки − до них належить латеральна звязка, lig. laterale. Починаючись від основи відростка щелепи, вона спрямована до зовнішньої і задньої поверхні шийки нижньої щелепи. Частина пучків цієї звязкивплітається в сумку суглоба. У звязці розрізняють дві частини − передню (зовнішню) і задню (внутрішню).
Звязки, які відносяться до скронево-нижньощелепового суглобу, але не повязані з суглобовою капсулою:
 клиноподібно-нижньо-щелепова зв'язка lig. sphenomandihulare − зв'язка, що йде від ості клиноподібної кістки трьома пучками до шийки мищелкового відростка, до язичка і внутрішньої поверхні гілки нижньої щелепи; зміцнює скронево-нижньощелеповий суглоб;
 шило-нижньощелепова, lig. stylomandibulare, спрямована від шиловидного відростка до кута нижньої щелепи;
 скронево-нижньощелеповий суглоб відноситься до типу ginglymus.
Скронево-нижньощелеповий суглоб виконує функції:
 рухи нижньої щелепи: опускання піднімання;
 рухи вперед і повертання у початкове положення;
 рухи обертові.
2. Система ворітньої вени
Система ворітньої вени. Це своєрідний відділ венозної системи, розміщений між капілярами стінок та паренхіми непарних органів черевної порожнини (шлунка, кишок, підшлункової залози і селезінки) та капілярним руслом печінки.
Основною судиною цієї системи є ворітна вена (vena portae). Це товстий венозний стовбур, близько 5 см завдовжки, утворений злиттям селезінкової та двох (верхньої і нижньої) брижових вен. Ворітна вена проходить у товщу печінково-дванадцятипалої зв'язки, розміщуючись між загальною жовчною протокою назовні) та власною печінковою артерією (досередини). Досягнувши печінки, ворітна вена входить до неї звичайно двома стовбурами (правим та лівим), у відповідну частку печінки.

Литература

Література
1. Больбот Ю.К., Абатуров О.Є. Ендокринологія дитячого віку. Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001. 214 с.
2. Грицюк К.О. Методичний посібник для самостійного вивчення анатомії людини (розділ Опорно-руховий апарат, ілюстрований). − Тернопіль, 2003. 44 с.
3. Довідник з біології / Під ред.Ситника К.М., − К.: Наукова думка, 1998р. − С.317-323.
4. Липченко В.Я., Самусеев Р.П. Атлас нормальной анатомии человека. − М.: Медицина, 1983г.− С.199-202.
5. Общая патология человека / Стрункова А.И. − M.: Медицина, 1982г.− С.512-517.
Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. − М.: Высшая школа, 1989г. − С.287-305.
6. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма). − М.: Академия, 1999. − С.249-268.

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Контрольная работа по анатомии (25 вопросов). Контрольная 2008 44 1250
Медико-фармацевтические знания в цивилизациях Древнего и Античного мира. Контрольная 2008 22 400
Медико-фармацевтические знания Средних веков и эпохи Возрождения. Контрольная 2008 27 400
Контрольная работа по физиологии - 5 вопросов. Контрольная 2009 23 600
Эстетика в деятельности медицинского работника. Культура речи Контрольная 2009 22 250
Медицинские хозяйственные товарищества и общества Контрольная 2009 20 600
Организация работы специализированных учреждений амбулаторно-поликлинической помощи Контрольная 2009 21 650
Физиология: механизм мышечного сокращения, строение и функции нейрона, гипоталамо-гипофизарная система Контрольная 2009 17 350
История медицины Контрольная 2009 20 300
История медицины. Контрольная Контрольная 2009 20 300
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.