Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Филология - Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки

Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки Филология. Курсовая

  • Тема: Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Филология
  • Страниц: 42
  • Год сдачи: 2007
  • ВУЗ, город: ДонНУ
  • Цена(руб.): 900 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Двадцяте сторіччя - епоха розвитку технологій, появи різноманітних пристроїв, про які наші предки навіть не могли уявити. Для того, щоб розібратись, як саме потрібно користуватись або налагоджувати ті чи інші предмети побутової техніки і різноманітні технічні апарати (мікрохвильові печі, праски, телевізори, комп'ютери і т.д.), без яких ми не можемо зараз уявити наше життя, існують інструкції технічного використання для споживача, перекладу яких присвячена дана робота.
Основна роль інструкцій, полягає в тому, аби повідомити користувача про те, як саме потрібно використовувати той чи інший пристрій, ознайомити його із основними функціями пристрою, застережити від необачного користування з метою уникнення виходу апаратури із строю і т.д. Внаслідок такої цілеспрямованості усім інструкціям притаманний особливий стиль, характерною рисою якого є логічність, чіткість, точність, послідовність викладу, велика кількість спеціальної термінології.
Науково-технічні терміни як мовні знаки, що репрезентують поняття спеціальної, професійної галузі науки, становлять суттєву складову інструкцій технічного використання. Саме ця галузь лексики, з огляду на її неоднозначність, відсутність перекладних відповідників (у випадку термінів-неологізмів) та національної варіативності, є найскладнішою при перекладі інструкцій.
Забезпечує термінологічну грамотність суспільства - лінгвістична термінологічна діяльність, що здійснюється в нашій країні по таких напрямках як:...

Содержание

Вступ
Розділ І. Науковий стиль. Різновиди, основні функції, ознаки, сфери
вживання
1.1. Інструкція як вид науково-технічної літератури
1.2. Інструкції по використаню побутової техніки як вид науково-технічної літератури
1.3. Характер науково-технічного тексту
Висновки до розділу 1
Розділ II. Особливості технічної термінології
2.1. Способи перекладу технічних термінів по використанню побутової техніки
2.2. Терміни у текстах інструкцій
Висновки до розділу II
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Перелік використаної літератури
ДОДАТОК А

Литература

1. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: Учеб. пособие. - 3-е изд., стереотип. - М.: Едиториал УРСС, 2005.- 160 с.
2. Баскаков А.Н. Социолингвистические проблемы терминологии на языках народов СССР: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988
3. Белодед И.К.Интернациональные элементы в лексике и терминологии.
- Харьков: Вища школа, 1980. - 208с.
4. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. - К., 996. - 270с.
5. В. I. Карабан, О. В. Борисова, Б. М. Колодій, К. А. Кузьміна. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську): Навчал. посібник; За ред. В. І. Карабана. - Вінниця: Нова Книга, 2003. - 208 с - (Ditum factum Translation Course)
6. Ганич Д.І., Олійник I.С. Словник лінгвістичних термінів. - К.: Вища школа, 1985.
7. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К.:Вид.дім «KM Academia», 2000.-218с.
8. Журавлева Т. А. Конспект лекций по курсу «Основные проблемы теории перевода». - Донецк: Донбасс, 1998. - 87 с.
9. Иванова Л.П. Методы линвистических исследований. - К., 1995. - 205с.
10. И.С.Алексеева Профессиональный тренинг переводчика. - Санкт-Петербург, 2001 .-276с.
11. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - Вінниця, Нова Книга, 2002. - 564с.
12. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіт. - К.: Видавничий центр «Академія», 1999. - 288с.
13. Крючкова Т.Б. О некоторых принципах составления словарей общественно-политической терминологии: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988. - 344с.
14. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. - М.: Наука, 1982. - 152с.
15. Лотте Д.С. Основы постороения научно-технической терминологии. -М.: Издательство Академии Наук СССР, 1961. - 160с.
16. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К.: Вежа, 1994.- 240с.
17. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль.- К., 1976. - 255с.
18. Рецкер Я. И. Теория и переводческая практика. - М.: Между народ. отношения, 1974. - 324 с.
19. Смирнов И.П. Методические рекомендации для переводчиков научно-технической литературы. - М., 1988. - 184с.
20. Трескова СИ. Терминология в сфере массовой коммуникации. -Москва, 1988.-495с.
21. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. - К., 1980. - 366с.
22. Борисова Л.І. «Хибні друзі» перекладача науково-технічної літератури. В 3-хчастинах. М., 1989-1991
23. Терехова С1. Вступ до перекладознавства (сучасні проблеми і теорії. Діяльність перекладача). Навчальний посібник. - К.: Вид. Центр КДЛУ, 2001. -198с.
39. Найда Ю.А. Вопросы перевода. - Μ.: Просвещение, 1970.-238с.
40. Словник української мови // За ред. І.К.Білодіда.- К.: Наукова думка, 1989.-457С.
41. Словник українсько-російський, російсько-український // Під ред. М.Зубкова.- Харків: Фоліо, 2001 .-620с.
42. Mandeson. Σύγχρονο ρώσο-ελληνικό λεξικό,-Μ.: Советская энциклопедия 1966.-1374C.
43. Meizon. Ελληνικό λεξικό.-Αθήνα : Ελευθεροτυπία, 1999,-1494c.
44. www.pi-schools.
45. www.zachetka.ru
46. www.bankreferatov.ru

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах Курсовая 2005 37 900
Функціонування юридичної термінології в текстах газетних повідомлень Курсовая 2005 42 900
Новые явления в русском языке 1990-х - 2000 гг. Курсовая 2008 32 1000
ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА Курсовая 2008 46 1500
Стили современного литературного языка. Курсовая 2008 31 1000
Лингвистические аспекты эвфемии Курсовая 2008 24 1500
способы словообразования в нестандартной лексике англ. яз. Курсовая 2008 29 1500
Общество. Основы философского анализа. Курсовая 2005 25 850
Бессоюзное сложное предложение Курсовая 2008 48 1500
Языковая специфика деловых переговоров Курсовая 2009 24 1500
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.